måndag 23 maj 2016

Målbilden är klar

Under förra veckan genomförde granatkastarplutonen vid Dalabataljonen övning på Falu skjutfält och vi på granatkastarutbildningen fick vara med. Först var vi åskådare på förevisning (pjäsplats och oplats) men därefter bäddades vi in i plutonens olika grupper. Efter endast två och en halv veckas utbildning kunde vi alltså vara med och genomföra skjutning med skarpa sprängvinggranater! Genom denna övning fick vi en målbild av hela granatkastarsystemet men vi fick även träffa de blivande kollegorna i granatkastarplutonen. De rutinerade hemvärnsmännen, med gedigen erfarenhet från värnpliktsförsvaret, gav ett mycket bra intryck och visade att det går bra att både ha trevligt på en övning och att vara fullt fokuserad på att lösa uppgiften på rätt sätt när det verkligen gäller. Livgardet har lagt ut bilder från övningen:
Dalarnas hemvärn redo med granater (Facebook)

fredag 20 maj 2016

Här går det undan

Hemma efter den tredje veckan av tio och efter att ha fått vara med på den första skjutningen. En eldstöt 12 cm sprängvinggranater verkar vara en riktig otrevlig upplevelse för den som befinner sig i målet.


På observationsplats för skjutande eldledningsgrupp har man en bra överblick.

torsdag 19 maj 2016

Tvåa i OODA-loopen

Dagens övning avbröts för att vi skulle delta i eftersläckningen av en mindre brand i skogen. (Givetvis helt rätt av räddningstjänsten att inte ta några risker med skogsbränder.) Samtidigt som vår grupp nås av ordern om att upprätta förläggningsplats i närheten av den plats vi ska bevaka/eftersläcka börjar det regna, efter några minuter kraftigt. Precis när vi fått upp tälten blir det kontraorder och vi får bryta förläggningsplatsen för förläggning inomhus.


På något sätt var det rätt bekvämt i Flottan.

onsdag 18 maj 2016

Du behövs i försvaret!

 Du behövs i försvaret, det var budskapet från öv Tistam (C Livgardet) när han gjorde ett uppskattat besök vid granatkastarplutonens olika utbildningstäter. Dalarna har hemvärnets första granatkastarpluton och det finns ett stort intresse för denna och för den direktutbildning jag själv deltar i.


Observera att det förekommer skjutningar på Falu skjutfält och att det då råder tillträdesförbud (maj 2016).

tisdag 17 maj 2016

Jag mäter med laser

Mätning med laser ska jämställas med skjutning (SäkI G). Denna grundregel kan väcka fantasin men även om vi inte har förmåga att bekämpa främmande rymdskepp så är laseravståndsinstrumentet mycket användbart. Hemvärnsförband har tillgång till detta men jag har inte fått utbildning tidigare. Även om man inte har till uppgift att vara eldobservatör och reglera indirekt eld så kan det användas för avståndsmätningar vid förberedda stridsställningar.


I solskenet visar sig Falu skjutfält återigen från sin bästa sida och vi hoppas på mer av detta.


måndag 16 maj 2016

SONAR, på land

Under min befattningsutbildning som värnpliktig hade vi mycket utbildning i ljud då min blivande befattning var hydrofonist. Genom att lyssna och analysera ljud kunde man upptäcka och lägesbestämma mål samt räkna ut hur målet rörde sig. Idag har jag lärt mig att man med hjälp av ett gammalt hederligt knalltidsur kan avstånds-/lägesbestämma exempelvis en brisad. Liksom vid ubåtsjakt måste man ta hänsyn till hur ljudhastigheten påverkas av temperaturen men man behöver varken ta hänsyn till vattendjup eller salthalt.

fredag 13 maj 2016

Bra för träningsmotivationen

Det är helt klart bra för formen att gå en militär utbildning. Vi har ett par pass schemalagd fys per vecka och de kvällar det varit kvällstjänst har jag tagit en löprunda på kvällen. Idag sprang jag ett av veckans fyspass och avslutade efter tjänstens slut med orienteringssprinten King and Queen of Mördarbacken som gick vid samma arena som helgens Tiomila.Nu när vi börjat specialiseringen har vi uppmanats att träna extra kondition och helkroppsstyrka för att orka med kommande övningar och jag räknar med att vara i bättre form när utbildningen avslutas. Kanske får jag även prova på att göra ett fälttest.