måndag 6 maj 2013

Hemvärnet 2012 - går utvecklingen åt fel håll?

I dag kom ett nytt nummer av Tidningen Hemvärnet i brevlådan. Den är alltid läsvärd men det är givetvis extra roligt att läsa om det egna kompaniet (Gustavs) som fick besök under våran vinter-SÖF tidigare i år. I artikeln på sidorna 20-25 finns även en idolbild på stridsledningsbefälet i kompaniet som här antagit ett nom de guerre; Anders Jansson.

Till den mindre roliga läsningen hör granskningen Förbanden i siffror. Här läser jag att antalet hemvärnssoldater som uppfyllde sitt kontrakt under 2012 var 12 098 vilket kan jämföras med de omkring 12 200 som gjorde det förra året. I artikeln står att andelen minskade från 63 % till 59 %. Försvarsmakten uppfyller fortfarande regeringens krav på 20 000 hemvärnssoldater men en betydande del av dessa är alltså nollor som varken deltagit i KFÖ eller SÖF under året. Det är inte helt lätt att göra jämförelser med föregående år då redovisningen gjordes på ett annat sätt men för vår del i 17. hvbat verkar andelen fullgjorde kontrakt ha minskat från 72,3 % till 69,2 %. Det är en skillnad som inte märks för den enskilde men genom att trenden verkar att vara densamma över hela riket så är det ett allvarligt tecken på att reformeringen av hemvärnet inte gått som man kunde hoppas.

Medelåldern i hemvärnet är 45 år, det vill säga under den gamla gränsen för värnplikt, så det finns ännu ett stort värnpliktsmagasin att rekrytera ifrån och med ny materiel, ökade resurser och följande ökande förmåga så är det nu det borde finnas förutsättningar för att öka numerären och antalet fullgjorde kontrakt. I stället går alltså utvecklingen i motsatt riktning. Jag har ingen aning om vad detta beror på men med det nya KFÖ-/SÖF-systemet innebär övningarna numera alltid en påfrestning för arbete/studier/familj. Om det dessutom förekommer dåliga övningar, vilket en läsare skrev i en kommentar till förra inlägget, så tror jag att det är omöjligt att fylla upp organisationen med soldater som gör sina kontrakt.

Artikeln innehåller ganska detaljerade uppgifter om respektive bataljon så den främmande makt som har intresse av att kartlägga och värdera hemvärnets förband har här en bra utgångspunkt. Betyder då det att den här typen av sammanställningar borde vara belagda med sekretess? Jag tycker inte det. Genom att ge allmänheten och ansvariga politiker en korrekt bild av läget så blir det också möjligt att diskutera eventuella problem och hitta lösningar. Att mörka sanningen verkar vara en ryggmärgsreflex för en del officerare men det fungerar bara tills någon synar bluffen - "Dygnet runt, året om står ett antal JAS 39 Gripen i beredskap för att avvisa främmande flygplan som utan tillstånd tagit sig in på svenskt luftrum."

Det finns idag inget överhängande krigshot mot Sverige och då vill jag påstå att en dålig övning, som inte ger något för de deltagande soldagerna, är ett större hot mot rikets säkerhet än sanningen om läget i dagens Försvarsmakten.

8 kommentarer:

 1. "Dygnet runt, året om står ett antal JAS 39 Gripen i beredskap för att avvisa främmande flygplan som utan tillstånd tagit sig in på svenskt luftrum."

  Nu var det väl faktiskt ingen officer som sa detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bara försvarsmaktens hemsida som har denna formulering och med det så står hela försvarsledningen bakom denna formulering

   Radera
 2. Rekryteringen till specifikt Hemvärnet har jag inte sett någon nationell kampanj för sen jag började igen 2006. GMU har fått massvis med resurser de senaste tre åren, allt med fokus på Försvarsmakten. Ja, vi är EN Försvarsmakt, men Hemvärnet är inte en fast anställning och har gamla laster att dras med, så att sälja det nya Hv anser jag är nödvändigt.
  Det anser dock inte FM eller HvHkv. Inte mycket jag kan göra på lokal nivå mer än att försöka exponera min bataljon så mycket som möjligt.

  Mitt kompani har gjort en intressant resa sen 2010. Då var det tre fulla insatsplutoner och en mager stab/tross-pluton.

  Idag är det två bantade plutoner och en nästan full stab och tross. Vad har hänt?
  -VI har lyckats att få de som inte orkar i skytteplutonerna att fortsätta i stab/tross
  -Vi har lyckats återrekrytera fd skyttesoldater som slutat, fast nu in i stab/tross
  -Naturlig avgång då många från skytteplutonerna bytt fas i livet
  -Obefintlig rekrytering
  -GSS, både K/T, har tagit många kompetenta och yngre från plutonerna.
  -KFÖ/SÖF ger möjlighet att öva FÖRBAND, men gör också att jobb och familj blir lidande, och därmed lättare för folk att hoppa Hv.
  -En KFÖ kan innebära väntan då friktion uppstår och det är vi medvetna om. Men alla gillar inte det utan föredrar bara SÖF och KU. Det är bara att sluta, och så sker också.
  -GMU gör att det bara är det som är jätteintresserade OCH kan ta tre månader ledigt från det civila livet som kommer att kunna gå med i Hv. Jämfört med vpl då de flesta (män), villigt eller motvilligt, kunde gå rakt in.

  Även med bättre och mer rekrytering till just Hv så tror jag dock inte att det finns underlag för t.ex. i Skåne, fyra bataljoner. Jag skulle vilja det, men det är många som krävs.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stort tack för att du delar med dig av dina erfarenheter Johan. Kul att höra att ni lyckats med överföring till stab/tross!

   Jag tror att du har rätt i att det nya systemet med 4-/8-dygnskontrakt kräver ett stadigt inflöde genom nyrekrytering för att möta avgångarna och när det gäller de som inte fått någon värnpliktsutbildning så är det ett mycket stort steg att ta.

   En närliggande lösning på problemen med IO 12 vore att minska antalet bataljoner men jag är rädd att det skulle leda till en ny nedåtgående spiral som 00-talets alla sammanslagningar ledde till. Med dagens låga nivåer av hemvärnssoldater finns det inte marginaler för några större nedgångar innan även hemvärnet slutar att fungera.

   Radera
  2. Nej, ännu färre bataljoner lär bara leda till att nyckelpersoner slutar och att kompisar sympatislutar eller att lokal(idag egentligen regional)anknytningen helt försvinner.

   Jag TROR att det Hv idag övar för och som vi är organiserade (IB77 typ) går alldeles utmärkt att sälja.
   Om det bara annonserats!

   Radera
 3. Inte att förglömma är den kvalitetsförsämring som kommer ske i.o.m. att det kommer in fler GMU-soldater. Dessa är på intet sätt färdiga soldater för insatsplutonerna och endast ett fåtal kan gå vidare mot en gruppchefsbefattning.
  Möjligen kan det bli bättre i en avlägsen framtid när GSS K/T avslutar sina anställningar och eventuellt skriver ett hemvärnsavtal.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så länge GMU-soldaterna kommer in i fungerande plutoner så tror jag att vi löser det. Problemet i Hemvärnet idag är att vi borde utnyttja den erfarenhet som finns till att bygga upp fullt bemannade och väl övade förband men i stället verkar vi ha svårt att behålla dagens nivå.

   Radera
  2. Nybakad GMU:are eller vpl för 5-10 år sedan tror jag är hugget som stucket.
   Utbildningsgrupperna måste bli bättre på att erbjuda grund- och fördjupningsutbildning på understödsvapnen, grupps/plutons strid och annat som behövs (för alla, inte bara GMU-utbildade).
   Fler KU-liknande utbildningar helt enkelt.
   Samordning kan behövas mellan UtbGrp också.

   Radera