lördag 16 juni 2012

Mitt tal på kongressen

Tack. Jag heter Jakob Wedman och kommer från Ludvika. För 17 år sedan blev jag hemvärnsman, här i Umeå i Sävars hemvärnsområde, och jag är fortfarande stolt hemvärnsman och miljöpartist.

Under den tid som gått sedan dess har Sverige kraftigt dragit ner det militära försvaret men vad värre är, är att vi har helt avvecklat det civila och ekonomiska försvaret. Samtidigt har samhället utvecklats och blivit alltmer effektivt, komplext och därmed även sårbart. Produktionen och allting är beroende av internationell handel och distributionen är beroende av just-in-time deliveries med väldigt små lager. Samhället idag är katastrofalt dåligt förberett för att hantera störningar i samhällets funktioner. Det skulle kunna bli störningar av internationella kriser, finansiella kriser, saker vi inte vet om.

Det är också så att vi lever i, tyvärr, en värld där stormakterna anser att militärt våld är ett legitimt medel för att uppnå sina nationella intressen. Vi ser det i USA, vi ser det i Ryssland; även EU med Sverige har visat det här i Libyen förra året. Vi står också inför problem med ökad kamp om naturresurser och naturtillgångar.

Som läget är idag har vi i Sverige gått över till ett försvar som helt och hållet bygger på frivilliga anställda, som endera kan säga upp sin anställning (som en vanlig anställning) eller på frivilliga i exempelvis hemvärnet som kan säga upp sitt kontrakt på några månader och därför vill jag yrka bifall till motion 15.3, särskilt attsatserna ett och två.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar