tisdag 17 maj 2016

Jag mäter med laser

Mätning med laser ska jämställas med skjutning (SäkI G). Denna grundregel kan väcka fantasin men även om vi inte har förmåga att bekämpa främmande rymdskepp så är laseravståndsinstrumentet mycket användbart. Hemvärnsförband har tillgång till detta men jag har inte fått utbildning tidigare. Även om man inte har till uppgift att vara eldobservatör och reglera indirekt eld så kan det användas för avståndsmätningar vid förberedda stridsställningar.


I solskenet visar sig Falu skjutfält återigen från sin bästa sida och vi hoppas på mer av detta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar