måndag 16 maj 2016

SONAR, på land

Under min befattningsutbildning som värnpliktig hade vi mycket utbildning i ljud då min blivande befattning var hydrofonist. Genom att lyssna och analysera ljud kunde man upptäcka och lägesbestämma mål samt räkna ut hur målet rörde sig. Idag har jag lärt mig att man med hjälp av ett gammalt hederligt knalltidsur kan avstånds-/lägesbestämma exempelvis en brisad. Liksom vid ubåtsjakt måste man ta hänsyn till hur ljudhastigheten påverkas av temperaturen men man behöver varken ta hänsyn till vattendjup eller salthalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar