fredag 1 juli 2016

K-2 - K ELD

Idag avslutades slutövningen och dagen inleddes med utdragning från den oplats vi bemannat under natten. Därefter omgruppering till ny oplats från vilken vi skulle understödja ett skyttekompani. En av skytteplutonerna behövde dra sig ur stridsställningen och jag fick därför i uppgift att nedhålla fienden under två minuter. (Dalregementsgruppen har lagt ut bilder på bland annat mig och eldledningsbiträdet.) Det blev den sista skjutningen under denna kurs och den genomfördes med full aminsats. Vi har tidigare bara gjort detta i bekämpningssimulatorn och när jag fick se effekten i verkligheten var det ingen tvekan om att fienden skulle ha blivit nedhållen. Alla delar i granatkastarsystemet fungerade perfekt och effekten blev därför också den önskade. Rubricerat eldkommando är ett förberedande kommando som innebär att pjäserna ska skjuta nedhållande eld från två minuter innan klockan K fram till K och det verkställs genom eldkommandot K = 0942.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar