måndag 7 april 2014

Återinför värnplikten idag!

Är det möjligt för Försvarsmakten att snabbt återgå till en personalförsörjning baserad på värnplikt? - antagligen inte. Vad som däremot är möjligt är att återinföra värnplikten, idag.

Snart är det fyra år sedan Sverige, på Försvarsmaktens initiativ, lade värnplikten vilande. Resultatet så här långt för armén beskrevs igår av Johan Wiktorin, och det är förskräckande.

I försvarsutskottets betänkande inför beslutet står:
"Utskottet utgår från att regeringen och Försvarsmakten noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas."

Någon sådan planering verkar, utifrån vad som är allmänt känt, inte ha skett. Det är alltså en lång väg kvar innan Sveriges försvar åter kan få en långsiktigt fungerande personalförsörjning.

Trots de problemen menar jag att vi redan idag bör återinföra värnplikten. Innebörden av att värnplikten är vilande framgår av lagen om totalförsvarsplikt, 3 a §:
"En totalförsvarspliktig är skyldig att genomgå mönstring enligt 2 kap. 2 och 3 §§ eller fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt 4 kap. endast om regeringen med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap har beslutat det."

Regeringen kan alltså på eget initiativ omedelbart aktivera värnplikten. Även om det kommer att ta tid att återinföra mönstring samt militär och civil grundutbildning så skulle ett sådant beslut göra det möjligt för Försvarsmakten att genom krigsförbandsövningar utbilda och öva de insatsförband som idag till stor del fortfarande är bemannade med värnpliktiga.

12 kommentarer:

 1. Det vi omedelbart kan göra är att häva den vilande värnplikten och påbörja KFÖ och/eller beredskapsövningar med befintliga förband inkl de nu krigsplacerade värnpliktiga
  Vi bör också kunna krigsplacera genom ny körning personal på de 4 reservbataljonerna och efterhand när uppfyllnad av personal befäl finns i rimlig omfattning starta utbildning på dem också.

  Kn jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
 2. Tja, vi ju visst råkat sälja ut alla regementen, :-/ Var inkvarterar vi 50 000 18 åringar? Kanske bäst att utbilda våra värnpliktiga under sommarhalvåret så det kan bo i tvåmanstält från Biltema?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Syftet med att omedelbart aktivera värnplikten skulle alltså vara att ge Försvarsmakten möjlighet att "repetitionsöva" de insatsförband som finns, och som till stor del består av värnpliktiga. Att återuppta grundutbildning av totalförsvarspliktiga i större omfattning kommer givetvis att ta längre tid.

   Radera
 3. Tio år anses vara inom den period som kan vara aktuell för att använda en soldat utbildad i det "gamla försvaret". Det innebär att bäst före går ut 2019.
  Innan dess bör vi alltså kunna leverera nya soldater i ett nytt pliktsystem.
  Tyvärr var de sista kullarna värnpliktiga väldigt små och de sista åren ströks en hel del övningar och tid, så de är ej fullt utbildade eller fullt antal.

  Detta betyder att vi förmodligen måste börja kunna leverera soldater redan 2015-2016.
  Inga av de resurser som vi avvecklat för soldatutbildning finns längre gripbara.
  Vi måste börja om från början igen.
  Jag bedömer att om vi får ett oändligt stort gensvar från allmänheten och en budget som motsvarar detta så kanske vi kan få igång en produktion av krigsförband redan om 5-7 år.
  Sedan tillkommer materielproblemen men där är det bara beslut och pengar som behövs.

  Med tillskott i budgeten och lite omläggning av verksamheten kan vi säkert börja utbilda och så småningom genomföra förbandsutbildningar och övningar inom två till tre år. Påminner om materielproblemen!
  Se ovan då behoven börjar bli akuta. Är det värt detta?
  Ska vi satsa på båda eller bara en av processerna?

  Idag bedöms utbildningstiden för värnpliktiga vara ca 90 dagar innan de är klara att användas inom ett förband för nationell tjänst. Längre om det är ett internationellt uppdrag.
  Gårdagens 24-72 timmar kan vi drömma om under en lång tid framöver;-)

  Teaterdirektören.

  P.S. Sedan tillkommer grundtanken om vad vi skall använda våra soldater och krigsmakt till men det är en annan och politisk fråga. Vad säger Miljöpartiet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ajdå, det låter som att inte heller ni på teatern lyssnat till Riksdagen:
   "Utskottet utgår från att regeringen och Försvarsmakten noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas."

   När det gäller Miljöpartiets officiella hållning kan jag inte göra något bättre än att citera hemsidan:
   "Miljöpartiet vill att Sverige agerar i solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor, inte med krigsindustrin. Vår utrikespolitik prioriterar konfliktförebyggande och icke-militära medel för att skapa och upprätthålla fred och sprida demokrati och mänskliga rättigheter."

   Peter Rådberg:
   "Fred och trygghet i världen skapas genom öppenhet och dialog mellan världens länder, inte genom militär upprustning."

   Låter inte det bra så säg.

   Radera
  2. Vad utskottet tror eller inte har tyvärr inte satt några spår i vare sig styrning/beslut från regeringen eller åtgärder från FM.
   Skulle regering och myndigheter agera på allt som utskotten tror eller utgår från skulle mycket se väldigt annorlunda ut och förmodligen sakna finansiering.

   Jag utgår dock från att riksagaledamöterna påpekar detta vid varje tillfälle som ges i samband med utfrågningar m.m. ;-)

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Skälen för att planera för planera för att snabbt kunna återuppta grund- och repetitionsutbildning av värnpliktiga var inte främst att försvarsutskottet trodde det, utan att Försvarsmakten sedan 2009 endast är en försämrad utvecklingen i omvärlden och ett regeringsbeslut ifrån att förväntas kunna göra just det.

   Radera
  4. Myndigheter och vi här på teatern tar saker och ting i rätt ordning, beslut och finansiering först. Efter detta agerar vi.
   Så är det med många politiska önskedrömmar.
   Vi väntar som du vet även på besked om vilken/vilka som i sann solidarisk anda skall komma till vår hjälp. Så fort vi får reda på detta så kommer vi att berätta vad det kostar och efter ny budget genast sätta igång med förberedelserna.
   Detta är väl också något som våra folkvalda påpekar ofta för regeringen?

   Det finns nog exempel till en liten bok om dessa önskedrömmar och andra fantasier.

   Teaterdirektören.

   P.S. Vi här på teatern förutsätter att herr Rådberg, i sin vishet, har tagit upp en öppen dialog med "Putte" i Ryssland om demokrati, fred, mänskliga rättigheter och konfliktförebyggande åtgärder;-)
   För det är väl inte bara några nya floskler?
   P.S.2 Var kommer de "nya" värnpliktiga in i Miljöpartiets försvarspolitik?

   Radera
  5. Många, jag skulle gissa på att det gäller de flesta, samhällsviktiga myndigheter planerar för ett antal olika händelseutvecklingar. Själv arbetar jag på en civil myndighet som är samhällskritisk redan i fred och om vi bara väntade på beslut och finansiering innan vi planerade så är det mycket i samhället som inte skulle fungera.

   Planerande var länge en militär paradgren och detta utan att det krävdes politisk detaljreglering.

   Jag är tyvärr svårt att idag se att det ska utbildas några nya värnpliktiga genom miljöpartiets försvarspolitik. Så sent som förra året antog partiet ett partiprogram som slår fast att "Deltagande i det militära försvarets verksamheter ska bygga på frivillighet."

   De värnpliktiga som jag själv, i all ödmjukhet, skrivit om i inlägget är dock inte nya utan desamma som fyller ut insatsförbandens personallistor redan idag. Det är fullt möjligt att kalla in värnpliktiga (både "riktiga" värnpliktiga och tidigare anställda) till övning som en övergångslösning tills försvaret och teatern får ordning på det nya personalförsörjningssystemet.

   Radera
 4. I sann demokratisk anda och med ett par rösters övervikt är beslutet vi har att förhålla oss till att försvarets personalförsörjning skall vila på frivillighet.
  Givetvis kan vi önska oss en annan ordning och en annan regering kan också ändra detta beslut.
  Jag ser dock ingen realistiskt konstellation där så skulle bli fallet efter nästa val?
  Med de svårigheter(utmaningar på nyspråk) och snäva tidsramar jag berättat om ovan kan vi nog sätta oss i gungstolen och drömma om svunna tider med mobilisering inom 24-72 timmar för huvuddelen.
  Idag får vi vara oändligt tacksamma för det lilla vi har och vad vi kan få ihop på tre månader efter regeringsbeslut.
  Övergångslösning?
  Resterna av det gamla värnpliktsförsvaret fasas snabbt ut och om några år finns inga spår av det kvar på några befattningsnummer.
  Ersättare bli kanske någon som genomfört GMU med godkänt resultat för några år sedan?
  Detta är resultatet av att personalförsörja med frivillighet!

  Teaterdirektören.

  P.S. Vi här på teatern sysslar inte med personalförsörjning. Vi anställer efter kunskap och fallenhet för yrket/rollen oavsett vilken teaterskola/utbildning man gått på.
  Vi har för närvarande ingen anställd mot sin vilja!

  SvaraRadera
 5. Miljöpartist i grönt, vad tycker ditt parti om detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. En relevant fråga. Som jag svarade Teaterdirektören ovan har Miljöpartiet som synes en naiv syn på internationell säkerhet. När jag gick med i partiet 2004 skilde sig inte miljöpartiets försvarspolitik så mycket ifrån övriga partier; vi får se om hur det blir med det i framtiden och därmed även ifall det är möjligt att fortsätta vara miljöpartist i grönt.

   Radera