onsdag 16 april 2014

Har Miljöpartiet tagit lärdom av kriget i Ukraina?

Jag fick igår en fråga om Miljöpartiet försvarspolitik i ljuset av händelserna i Ukraina och jag tänker här försöka beskriva denna politik och hur den påverkats av det ryska anfallet på Ukraina. Den mest grundläggande synen på säkerhetspolitik beskrivs i partiprogrammet som antogs förra året och här följer valda delar:

Vi vill se en politik som sätter mänsklig säkerhet före territoriell. Fred är inte bara målet utan vägen dit. Mänskligheten har utvecklat mängder av verktyg för att kunna hantera konflikter och bekämpa orättvisor genom ickevåld. Sådana initiativ behöver stödjas och utvecklas, bland annat genom förebyggande diplomati och fredsbyggande insatser av det civila samhällets organisationer. Militära insatser kan dock rättfärdigas då förebyggande åtgärder misslyckats och det är det enda medlet för att förhindra ytterligare kränkningar av de mänskliga rättigheterna och lidande. En förutsättning är att det sker i självförsvar eller med FN-mandat.

Miljöpartiet de gröna värnar om den militära alliansfriheten och är därför mot anslutning till NATO. Sverige ska i sin säkerhetspolitik aktivt delta i uppbyggnaden av ett internationellt samarbete i frågor som rör nedrustning, ickevåldsfördrag och demilitariserade zoner. Vi ska också själva ha en beredskap på hemmaplan för att kunna möta de olika slags hot som säkerhetspolitiken identifierar. Vår militära beredskap ska syfta till att kunna genomföra internationella insatser och att bibehålla kunskap om nya hot i framtiden skulle riktas mot Sverige. Deltagande i det militära försvarets verksamheter ska bygga på frivillighet.

För att kunna möta hoten mot vårt samhälle måste vi bredda och utveckla den nationella säkerhetspolitiken så att den bättre motsvarar framtidens kriser. Ingen nation kan hota sig till säkerhet eller kriga sig till fred. Sverige ska ta initiativ till internationell nedrustning och bör gå före och nedrusta utifrån aktuella och politiskt förankrade hotbildsbedömningar. Vi ska satsa på att investera i förebyggande och fredsfrämjande insatser, samt aktörer som arbetar med fredlig konflikthantering.

I korthet är Miljöpartiet inte radikalpacifistiskt men utgår ifrån att krig, och hot om krig, inte leder till ökad säkerhet för något land. När det gäller försvaret håller Miljöpartiet som enda parti fortfarande fast vid det så kallade demonstratorförsvaret ("Vår militära beredskap ska syfta till [...] att bibehålla kunskap om nya hot i framtiden skulle riktas mot Sverige.") Frågan är då om vi nu är i ett läge där "förebyggande åtgärder misslyckats" eller där "nya hot riktas mot Sverige"?

Hur ser ledande miljöpartister på det ryska anfallet på Ukraina? Vi börjar med språkrören där Gustav Fridolin på facebook skrev:
Situationen i Ukraina är oerhört oroande. Jag vill att min dotter ska få växa upp i ett Europa där kalla kriget är något man läser om i historieböckerna, inte något man ser utanför fönstret. Nu prövas EU som fredsprojekt. Klarar man att skapa utrymme för förhandlingar, eller kommer vapenskramlet än en gång bli det som ljuder högst i vår världsdel? (2014-03-02)

 Åsa Romson svarade så här på frågan "Tycker du att situationen i Ryssland påverkar hur mycket pengar vi i Sverige skall lägga på vårt försvar?" på di.se:
Situationen i Ukraina/Ryssland är allvarlig och påverkar den säkerhetspolitiska bedömingen i Sverige. Försvarsberedningen kommer titta på hur en sådan bedömning ska mötas av justeringar i säkerhets- och försvarspolitiken. Idag går över 40 miljarder per år till försvaret, självklart måste man titta på att de pengarna används rätt i den situation som är. (2014-03-21)


I Försvarsberedningen representeras Miljöpartiet av Peter Rådberg som i en intervju sagt att Östersjöregionen är ett stabilt område och "Sedan måste man förstås ha beredskap för situationer som kan uppstå. Och det som sker på Krim är mycket allvarligt."(2014-03-03)

Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Bodil Ceballos har svarat på frågan Vad säger ni om krisen i Ukraina?:
Putins agerande är oacceptabelt. Ryssland bryter mot folkrätten med sin ockupation av Krim. Folkomröstningen som hölls på Krim är illegitim. Likaså den efterföljande ryska annekteringen av Krimhalvön. Rysslands agerande hotar den demokratiska utvecklingen i regionen och riskerar att bilda ny folkrättslig praxis, med innebörd att ett land kan annektera en del av ett annat land under förevändning att det finns en befolkning som talar landets språk i området. Det finns inget som rättfärdigar detta. [---] (2014-03-06)

Peter Rådberg och Bodil Ceballos har även (tillsammans med Lars-Olof Karlsson) skrivit debattartikeln EU behöver inte mer vapen.
Som ett brev på posten kom krav på ökade svenska militära resurser och medlemskap i Nato efter Putins ingripande på Krim. Men vad läxan från Ukraina borde lära oss är i stället att EU behöver större kapacitet att förebygga konflikter att eskalera till våld, inte mer vapen.

Att Europa hamnat i en situation där ett land i strid med folkrätten invaderar ett grannland går inte bara att skylla på en despot som inte respekterar grundläggande internationella principer. Det är också förstås ett nederlag för diplomati och insiktsfull konflikthantering.
[---] (2014-03-18)

Jag delar i stort deras analys av EU agerande i förhållandet till Ukraina men jag förstår inte hur de kan avfärda krav på ökade svenska militära resurser.

Oavsett i vilken mån EU bidragit till krisen i Ukraina så är sanningen att Ryssland efter många år av militär upprustning och revanschistisk retorik nu (Jag avser att återkomma till kriget i Georgien.) kastat masken och startat angreppskrig mot Ukraina och erövrat Krimhalvön. Ryssland bedriver även fortsättningsvis omfattande subversiva operationer i östra Ukraina. Det är alltför lätt att se hur motsvarande operationer skulle kunna riktas mot våra baltiska grannländer och då skulle Sverige och Gotland knappast kunna undgå att beröras. Om detta inte är ett sådant läge där nya hot riktas mot Sverige, vad skulle då vara det?

Ifjol bad Gustav Fridolin om ursäkt för Miljöpartiets skolpolitik - nu är det hög tid att göra detsamma för försvarspolitiken!

25 kommentarer:

 1. Fler citat från Peter Rådberg:
  "Vårt närområde är väldigt gynnsamt och det finns inte något militärt hot mot vårt land under överskådlig tid. Det som händer med Ukraina och Krim är så himla långt borta. Det är en helt annan sak. Det påverkar inte själva försvarsanslagen i Sverige." Aftonbladet 140304 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18472687.ab

  Så det som ena dagen är "mycket allvarligt" är dagen efter "en helt annan sak"...


  SvaraRadera
 2. Miljöpartiet saknar all trovärdighet i försvarsfrågor, och i de flesta andra frågor också. Känns totalt meningslöst att diskutera försvar och miljöpartiet i samma textmassa, liksom denna kommentar är pärlor för svin (inget personangrepp, kom bara inte på något annat passande ordspråk).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja. Det jag tycker är märkligt är att Miljöpartiet som är det enda partiet med trovärdighet när det gäller långsiktig hållbarhet inte alls har en realistisk syn på militära hot och säkerhetspolitik.

   Radera
  2. Hela miljöpartiets grund utgörs av pratet om "förnyelsebara energikällor" och man pratar sedan utslutande om vind-, sol- och kanske ibland vågkraft. Dessa olönsamma och skattesubventionerade energikällor (som dessutom även de kräver stora mängder fossil energi för att bygga) påstår man ska ersätta...ja, vaddå? Vi har ju redan en till 99% koldioxidfri elproduktion! Dessutom är det ett oerhört resursslöseri då alla dessa energislag KRÄVER reservkapacitet som dras igång de dagar det är mulet och vindstilla. Titta bara på ett diagram över hur mycket energi t.ex. vindkraften ger som lägst, det tillfälle som är gränssättande för hur stor reservkapaciteten måste vara. Vi måste alltså finansiera, bygga och underhålla anläggningar för att tillgodose ca 200% av kraftbehovet. Vindkraftslobbyn skrattar hela vägen till banken där de kvitterar ut sina bidragspengar samtidigt som vi förstör vår natur med dessa helt onödiga ståljättar. Nej, självklart är det enda rätta att modernisera och vid behov bygga ut kärnkraften och vattenkraften. Det ger en stabil, koldioxidfri kraftproduktion som fungerar oavsett väder och inte är beroende av tysk kolkraft.

   Av denna anledning skrev jag att miljöpartiet saknar trovärdighet såväl inom försvarspolitiken som i de flesta andra frågor. Jag har då inte ens nämnt deras komplett galna och naiva syn på invandringsfrågan.

   Radera
  3. Det som jag ser som den avgörande skillnaden är att Miljöpartiet insett att vi måste gå över till förnyelsebara energikällor men främst att vår nuvarande energiförbrukning inte är hållbar. Det kommer inte att vara möjligt att ersätta fossila bränslen med annan energi utan vi måste även minska energiförbrukningen.

   Kärnkraften (som den ser ut idag) är ett hot mot allt liv. Katastrofen i Fukushima visade de globala riskerna med kärnkraftverk och använt kärnbränsle som förlorar kylning.

   Radera
  4. Men varför då ge sig på elproduktion? Som jag skrev har vi ju redan en koldioxidneutral elframställning utan fossil energi.

   Det som istället skulle kunna göra skillnad är ju att satsa på forskning kring batteriteknik, framställning av olika drivmedel ur biomassa, alger osv. Detta pratar man dock aldrig om utan det handlar ständigt om att minska vattenkraften, lägga ner kärnkraften och bygga ett vindkraftverk på varje ledig yta i hela vårt land. Det är en totalt ihålig politik där man lurar väljarna att rösta på MP för "det där med miljön är ju viktigt".

   Visst finns det risker med kärnkraft, främst handlar det om naturkatastrofer och terrordåd. Därför passar det bra med kärnkraft i ett politiskt stabilt land som Sverige som dessutom har varken jordbävningar eller tsunamis.

   Radera
  5. Tvärtom så visar Fukushima hur små effekterna blir även när allt går fel. Fukushima-olyckan orsakade inga dödsfall pga. radioaktiva utsläpp och några mätbara hälsoförsämringar pga. olyckan förväntas inte. Någon påverkan på miljön utöver väldigt kortvariga effekter i verkets närområde förväntas inte heller enligt FN:s rapport. Hur man kan få detta till ett hot mot allt liv går bortom all logik och kunnande. Detta samtidigt som luftföroreningar dödar minst 200 ggr mer människor per år vad Tjernobyl-olyckan orsakat totalt.

   För övrigt så kan det vara värt att notera att sol och vindkraft inte heller är hållbart som det ser ut idag. Liksom kärnkraft så kan det dock vara del av en hållbar utveckling.

   Radera
  6. Edis, vi tar lärdom av Fukushimaolyckan på olika sätt, liksom andra tolkar Krimkriget olika.

   Radera
 3. Apropå att be om ursäkt; Miljöpartiets tidigare representant i försvarsberedningen har tidigare skrivit att hon ändrat sig:
  Det finns värden och intressen som är beständiga över tid och över politiska majoriteter, så länge som vi är en nation, och då oavsett om vi är en alliansfri nation eller ej. Om man inte i grunden tror på att en ensidig avrustning får med sig andra, särskilt mindre nogräknade stater man gärna vill avväpna, eller så länge som det inte finns en världsarmé, som dessutom helst inte ska ledas av nationer med andra världen än den fria världens, då finns det skäl att försöka forma en mer konkret militär stomme som helt enkelt ska fungera oavsett hotbild, aktuell inriktning eller tillfälliga opinioner.

  Här har jag ändrat mig helt: Tidigare tyckte jag att en av försvarets viktigaste förmågor var att kunna krympa och växa (helst krympa) men jag har funnit att det bara innebär en ständig kamp om hotbilder istället för förmåga, om tillfällig dimensionering och inte systemeffekt. Den flexibilitet som verkade utvecklas mest framgångsrikt, var att kunna beskriva verksamheten och behoven på ett sätt som bäst parerade rådande ekonomi eller hotande svarta hål.

  Jag menar att vi måste ha en nationell säkerhetspolitisk idé om hur vi säkrar alla de intressen som beskrivs och vad som är Försvarsmaktens roll i det. En idé som medborgarna förstår på samma sätt som det svenska ganska genommilitariserade samhället gick att förstå på den tiden – oavsett vad man tyckte om det. Detta är en nödvändighet för att öka förståelsen för hela idén med försvarets internationalisering och varför vi bör ha höga ambitioner när det gäller att bidra till internationell krishantering. Vi behöver en Försvarsmakt som i grunden inte är hotbildsstyrd och som hänger ihop som ett fungerande system.

  SvaraRadera
 4. Tycker man ska ha rätt att ändra sig men att maniskt vara med och dra ner på försvarskostnader. Hoppas du är medveten om hur tidsaspekten är?
  Att få till stånd ett någorlunda fungerande försvar tar ca tio år. Allt från materiel utb befäl. Underhåll. Ett försvar är inte som ett företag. Ytterst komplext.
  Och kostnaderna riskerar skena iväg.
  Samförstånd krävs även över partigränserna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, alla partier måste ompröva sin försvarspolitik och kanske framförallt Försvarsmakten som legat bakom mycket av "ominriktningen". Försvarspolitiken gynnades länge av blocköverskridande överenskommelser med det nya personalförsörjningssystemet som katastrofalt trendbrott. Det borde vara möjligt att hitta sådana lösningar i dagens Försvarsberedning men Cecilia Widegren (M) ger tyvärr intryck av att det bara är ett partipolitiskt spel.

   Radera
 5. Även din bloggranne Cornucopia skriver om MP:s trovärdighet...

  http://cornucopia.cornubot.se/2014/04/asa-romson-mp-jag-star-inte-for-mina.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett annat förtydligande...

   http://cornucopia.cornubot.se/2014/04/miljopartist-mp-vill-visst-forbjuda.html

   Radera
  2. Beatrice Ask (Politiskt parti: Moderaterna) förtydligar "internetkörkort"

   http://henrikalexandersson.blogspot.no/2014/04/beatrice-ask-tanker-hogt-om.html?m=1

   Radera
 6. Tycker de är ytterst meningslöst att diskutera mp:s försvarspolitik. De har inget nytta att komma med och de tror på ickevåldsförsvar.
  Mp tycker jag personligen framstår flummiga och oseriösa.
  P.s icke blå de försvarspolitik funkar ju jätte bra i Ukraina / ironi

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på att det nu ser ut som att Miljöpartiet kommer att ingå i regeringen/regeringsunderlaget efter valet så borde partiets försvarspolitik vara i högsta grad relevant.

   Radera
  2. Och de är ju hemskt illa, rent utsagt jävligt illa ! Ursäkta ordvalet.
   Mp står vid sin sänkning av försvarsanslaget (1,6 miljarder). Inte säkert att de kommer ingå i regeringen, de är ju inte övers med S och vi får hoppas att de håller i sig eller att de blir värre.

   Radera
  3. Håller med joners... MP i regeringsställning vore en oerhörd katastrof. Inte för att jag är "mot miljön" men tyvärr innehåller MP:s politik så mycket tokigheter så hälften vore nog.

   http://nyheter24.se/nyheter/politik/766889-mp-riksdagsledamot-bestallde-utredning-om-chemtrails

   Radera
  4. Det finns politiker med tokiga idéer i alla partier. I det här fallet är det så att det finns miljöpartistiska väljare som tror på "chemtrails" vilket vår riksdagsledamot inte gör.

   Radera
  5. Mp är ju i alla fall ärligare med ett sparbeting som är mindre än vad sittande regering driver igenom med sin inaktivitet angående icke godkännanden av materiel och infrastrukturprojekt...

   Mp och M verkar vara själsfränder i Försvarsberedningen...

   J.K Nilsson

   Radera
  6. En del av regeringens inaktivitet skulle kunna förklaras av konflikten med Kockums, men det gäller alltså fler projekt än örlogsfartyg?

   Radera
  7. Modernisering av tvätthallar, uppställningsplattor och andra infrastrukturprojekt på våra flygflottiljer och militära flygplatser har haft ickebeslut i flera år. Ronnebypaketet där man hade tagit ett samlat grepp men där man p.g.a. miljöhänsyn tvingats bryta ut delar till en sammanlagd högre kostnad för att få igenom de akuta åtgärderna. Likadant på Kallax där man tvättat flygplan på dispens men där man kommer att tvingad söka ytterligare dispens som egentligen är omöjlig att få för att täcka glappet mellan gammal och ny flygplantvätthall.

   Beslut om Rb98 till luftvärnet väntades ut ända fram till dagarna innan beslut om avvecklande av tillverkningslinan skulle tas.

   FMV har svårt att få med förseningsklausuler i anskaffningar då regeringen är notoriskt senfärdiga att gå till beslut så att det blir köparen som står för den initiala förseningen. Upplägget med att regeringen ska godkänna anskaffning över ett visst värde skjuter rationell upphandling enligt LSS och LUFS effektivt i sank.

   J.K Nilsson

   Radera
  8. Inte LSS utan LOA - Lagen om Offentlig Upphandling.

   J.K Nilsson

   Radera
 7. När det gäller MP och försvars och säkerhetspolitik så är de helt blåögda och naiva när det gäller försvarspolitiken och de är passivt sondmatade av Bildt när det gäller utrikespolitiken som är helt styrd från Langley för närvarande. Så man kan inte förvänta sig någon som helst verklighetsförankring från MP i dessa frågor. När det gäller Ukraina så är oförmågan till oberoende analys helt förbluffande från nästan alla parter - alla följer samma skript och teman utan att kritisk utvärdering. Troligen så är man mer intresserad av att följa med strömmen och inte riskera framtida positioner och karriärmöjligheter än att tänka själva.

  Sten-Erik Björling

  SvaraRadera