söndag 24 augusti 2014

Två försvarsmakter - en huvudstab

Försvarsbloggarna Carl Bergqvist (Wiseman), Niklas Wiklund (Skipper) och Johan Wiktorin (KKRVA) skriver idag en mycket angelägen debattartikel i DN där de förespråkar en försvarsallians med Finland. Anledningen synes vara att det inte finns något folkligt stöd för att Sverige ska gå med i försvarsalliansen NATO. (Vilket är klokt då NATO leds av Förenta staterna som efter det kalla krigets slut startat flera angreppskrig.) Jag tror att en sådan militärallians vore bra för båda staterna med tanke på vår gemensamma historia, kultur samt säkerhetspolitiska tradition.

Förslaget kommer säkert att möta motstånd både i Sverige och i Finland (för några kommentarer se Hufvudstadsbladets artikel) och i Finland kan det både röra sig om lillebrorskomplex och en sund skepsis mot hur vi arbetar i Sverige. Båda dessa faktorer skulle kunna hanteras genom ett erbjudande om att låta Finland ta ledningen för den nya alliansen. På sikt vore det kanske möjligt att låta båda staternas försvarsmakter ledas från den finländska Huvudstaben? Det svenska Högkvarteret består av närmare 900 anställda (med en fördelning av graderna som skulle räcka till en oövervinnerlig armé i Stratego) men de som föreslagit neddragningar på Högkvarteret brukar få till svar att det inte är möjligt. Högkvarteret måste ha ett stort antal funktioner och det oavsett om försvaret består av 300 bataljoner eller av 8 bataljoner. Att i stället använda motsvarande funktioner vid Huvudstaben är pooling & sharing på riktigt och skulle frigöra resurser till sådant som ger mer pang för pengarna.

Det hela skulle säkert kräva ett större antal lagändring, men inget som är omöjligt att lösa för en flink lagstiftare!

9 kommentarer:

 1. Till att börja med skulle det förmodligen kräva en omfattande grundlagsändring både i Sverige och Finland. Bara det gör ditt förslag orimligt.

  För övrigt är det tröttsamt att återigen höra det eviga "HKV är för stort". Fundera på hur många stabsnivåer det egentligen är mellan HKV och enskild bataljon numera jämfört med för femton år sedan, samt vilka andra förbandsutvecklingsfunktioner med mera som numera ingår i OrgE HKV. Jämför även med andra länder där fördelningen departement - myndighet är annorlunda. Mycket av arbetet på HKV görs i andra länder på motsvarande försvarsdepartementet. Att gradfördelningen ser ut som den gör är en följd av att i dagens Sverige får stabspersonalen i fredstid själva sköta det som annars hade gjorts av stabsassistenter m fl.

  Tar du bort betjäningspersonalen ur en hvbataljonsstab så lär det gradfördelningen också se skev ut...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sverige är idag medlem av EU, trots att det krävt omfattande grundlagsändringar. Att ändra grundlagar tar tid, men är inte omöjligt.

   Radera
  2. Visst, men då handlade det om att staten Sverige gick in i det överstatliga samarbetet EU.

   Nu vill du få det till att en svensk myndighetsledning ska utgöras av annan nations myndighetsledning. Finland ska då gå med på att deras huvudstab får direktiv av den svenska regeringen. _Det_ tror jag inte är praktiskt genomförbart. Då är det troligare att staten Sverige-Finland återuppstår...

   Radera
 2. En början vore att återuppbygga det Svenska civilförsvaret genom att betala för finsk expertis och ledning och låta dem styra de praktiska investeringarna.

  Armen skulle kunna få uppdraget att ha förmåga att hjälpa Finland med de få tunga pansarförband som vi har och det skulle även kunna användas för att öva mottagande av militär hjälp från en allierad. Under brinnande krig blir det rimligt när den fientliga maktens landstigningsförmåga befinner sig på Östersjöns botten.

  För egen del har jag ingen bortre gräns för när vi får för mycket samarbete med Finland.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, inom de områden av totalförsvaret som vi avvecklat helt är behovet av finländsk expertis störst, men det är nog inte begränsat till det.

   "För egen del har jag ingen bortre gräns för när vi får för mycket samarbete med Finland." - det skulle kunna stå på en valaffisch!

   Radera
  2. Åt andra hållet tror jag att det bästa vi kan stödja med är ubåtsvapnet och flygvapnet.

   Radera
 3. Finnarna hade kanske varit intresserad av en sådan lösning för 25 år sedan, medan svenska försvaret fanns och var relativt starkt. Idag tror jag det folkliga stödet hos finska folket att skicka sina söner i döden för att försvara Sverige är noll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om det vore så att Sverige låg mellan Finland och Ryssland så skulle jag hålla med dig. Nu är det i stället så att det är Finland som har ett mer utsatt läge.

   Det finns starka skäl för en militär allians mellan våra länder men samtidigt finns det (tyvärr) en högljudd opinion i Finland som är kritisk till Sverige (och till det svenska språket i Finland). Därför tror jag att det är viktigt att ett sådant förslag motiveras med att vi behöver hjälp av Finland i att lära oss hur man organiserar, utbildar och övar ett nationellt försvar och inte att vi talar om för finländarna hur de ska göra.

   Radera
  2. Det är dessutom sant...

   Radera