söndag 12 juni 2016

Vad är det Försvarsmakten döljer?

I helgen har Ekot/Sveriges radio rapporterat om att det som 2014 presenterades som det avgörande beviset; "den observationen kan inte ifrågasättas ens av den störste skeptiker", var ett ljud som kom från en svensk källa. Jag har lite svårt att få ihop detta men det verkar klarlagt att Försvarsmakten gjorde en observation som var ett tydligt bevis på undervattensverksamhet men som senare inte alls var bevis för främmande ubåtskränkning. Att det skulle ha varit en mindre svensk ubåt i området utan att Försvarsmakten visste detta verkar helt orimligt. Vad var det då? Försvarsmakten vill inte kommentera detta med hänvisning till sekretess vilket lämnar fältet fritt för spekulationer. Ekot rapporterar också om att det periskop som observerades vid fyren Vindbåden 2015 var en observation av en tysk ubåt.

När Försvarsmakten ifjol informerade om att den observation som inte ens den största skeptiker kan ifrågasätta inte var en ubåt rekommenderade jag nye ÖB att liksom föregångaren Owe Wiktorin göra en utredning av bevisen för ubåtskränkningen och publicera resultatet av en sådan utredning, men det har tyvärr inte skett. Konsekvensen av detta blir att allmänhetens förtroende för Försvarsmakten när det gäller undervattensspaning och ubåtsjakt ytterligare urholkas. När Försvarsmakten inte informerar om vad det var för bevis som inte höll (som inte ens den störste skeptiker kunde ifrågasätta) så väcker det även frågor om vad det egentligen är som Försvarsmakten vill dölja. Är det så enkelt att det är pinsamt att man tog så fel? Var det en ubåt från "vänskapligt sinnad" nation? Var det en hemlig svensk ubåt som försvarsledningen inte hade koll på? De möjliga förklaringarna är många. Att Försvarsmakten på detta sätt undergräver det förtroende det svenska folket har för försvaret är rimligtvis mycket värre för rikets säkerhet än om sanningen kommer fram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar