torsdag 10 mars 2016

Grk-kurs - galenskap eller fantastisk möjlighet?

Dalregementsgruppen genomför under våren en grundutbildning och granatkastarutbildning för att utbilda nya soldater till hemvärnets granatkastarpluton. Tydligen finns det några platser kvar så man har gett befintliga hemvärnsmän möjlighet att söka granatkastarutbildningen (omkring 3 månader) som kurs. Själv har jag varit fascinerad av granatkastare sedan SamMarin 97 Nordvart då staben till ett skärgårdsskyttekompani grupperade i min kustspaningsradar och jag hjälpte till att koppla trådsamband till kompaniets granatkastarpluton. Några dagar senare upptäckte vi helikopter från B-sidan med vår Ksrr som kunde välkomnas med granatkastareld vid landning. Övningen avslutades med förevisningsskjutning med grkkomp/6. amfbat, grkplut/skärgårdsskkomp och grkplut/batt HO 1 som jag följde från Nsrr-tornet. Tyvärr lät det mest då det rådde tät dimma. Under 2002 gick jag sedan en FBU-kurs i ytövervakning/eldobservatörstjänst.

Vad tycker läsekretsen? Vore det en bra idé att skicka in en ansökan?

Miljöpartist i grönt har en normal nyfikenhet när det gäller granatkastarsystemet