lördag 10 november 2012

Misslyckad rekrytering (GMU-HAGS)


Tidningen Hemvärnet fortsätter att tala klarspråk. I det senaste numret som kom igår finns en granskning av grundläggande militär utbildning inriktad mot Hemvärnet (GMU-HAGS) på sidorna 12-15.För att bibehålla dagens numerär på Hemvärnsförbanden krävs 1500  i årlig rekrytering och därför fanns i år 1613 utbildningsplatser vid GMU-HAGS. Det är givetvis mycket positivt för Hemvärnet med en sådan satsning på direktutbildning men utfallet har hittills blivit ett stort misslyckande:

Platser GMU-HAGS 2012: 1600
Inryckta: 941
Godkända/kvar på höstens pågående utbildning: 743
Till Hemvärnet: ?

Det finns ännu ingen statistik över hur många som ansökt om, eller skrivit på, kontrakt med Hemvärnet men av kommentarerna från officerare vid utbildningsgrupperna att döma verkar ungefär hälften söka sig till Hemvärnet vilket då skulle motsvara ungefär en fjärdedel av antalet utbildningsplatser. Detta är givetvis ett stort misslyckande.Under 2011 slutade ca 1850 (ev exkl 300 till GSS) medan ca 2150 tillkom. Av dessa hade den största delen, 1500, värnspliktsutbildning medan endast 250 kom från GMU och 400 hade gått TFU-G så Hemvärnet är fortfarande beroende av värnpliktsmagasinet även när det gäller nyrekrytering.

I artikeln finns ett antal förklaringar till misslyckandet i jämförelse med den tidigare riktade hemvärnsutbildningen GSU där 451 av 584 inryckande på 575 platser skrev avtal med Hemvärnet 2009. Detta var receptet för lyckad GSU:
- Lokal rekrytering.
- Personlig kontakt från intresseanmälan till inryck.
- Klarar de fysiska kraven, skadefri.
- Gör utbildningen för att gå med i Hemvärnet.
- Har jobb eller utbildning.
- Tecknar avtal med Hv efter muck.

Sedan 2010 är direktutbildningen till Hemvärnet alltså ensad med GMU för blivande GSS och det har inneburit en central rekrytering som inte fungerat men från 1 juli i år ska det vara möjligt med mer lokal rekrytering.

Med avskaffad värnplikt får vi problem när det gäller direktutbildning till Hemvärnet. Medan Försvarsmakten vänder sig till yngre arbetslösa för rekrytering av GSS så vill vi i Hemvärnet ha äldre som har jobb eller utbildning. Samtidigt är det när man är ung som man har möjlighet att gå en tre månader lång militär utbildning. Det går inte att motivera återinförd värnpliktsutbildning bara för att få ett tillräckligt rekryteringsunderlag till Hemvärnet så vi måste hitta lösningar inom nuvarande system. Att skriva hemvärnskontrakt redan i samband med antagningen skulle kanske lösa en del av problemen men i grunden så måste vi hitta tillräckligt många som vet vad Hemvärnet är och som vill gå en tre månader lång utbildning för att gå med. Här måste vi i hemvärnsförbanden vara beredda att ta ett större ansvar.

I en annan del av Försvarsmakten kanske inte övrig GMU är utan motsvarande problem? Hur skulle motsvarande statistik se ut för den?