lördag 10 november 2012

Misslyckad rekrytering (GMU-HAGS)


Tidningen Hemvärnet fortsätter att tala klarspråk. I det senaste numret som kom igår finns en granskning av grundläggande militär utbildning inriktad mot Hemvärnet (GMU-HAGS) på sidorna 12-15.För att bibehålla dagens numerär på Hemvärnsförbanden krävs 1500  i årlig rekrytering och därför fanns i år 1613 utbildningsplatser vid GMU-HAGS. Det är givetvis mycket positivt för Hemvärnet med en sådan satsning på direktutbildning men utfallet har hittills blivit ett stort misslyckande:

Platser GMU-HAGS 2012: 1600
Inryckta: 941
Godkända/kvar på höstens pågående utbildning: 743
Till Hemvärnet: ?

Det finns ännu ingen statistik över hur många som ansökt om, eller skrivit på, kontrakt med Hemvärnet men av kommentarerna från officerare vid utbildningsgrupperna att döma verkar ungefär hälften söka sig till Hemvärnet vilket då skulle motsvara ungefär en fjärdedel av antalet utbildningsplatser. Detta är givetvis ett stort misslyckande.Under 2011 slutade ca 1850 (ev exkl 300 till GSS) medan ca 2150 tillkom. Av dessa hade den största delen, 1500, värnspliktsutbildning medan endast 250 kom från GMU och 400 hade gått TFU-G så Hemvärnet är fortfarande beroende av värnpliktsmagasinet även när det gäller nyrekrytering.

I artikeln finns ett antal förklaringar till misslyckandet i jämförelse med den tidigare riktade hemvärnsutbildningen GSU där 451 av 584 inryckande på 575 platser skrev avtal med Hemvärnet 2009. Detta var receptet för lyckad GSU:
- Lokal rekrytering.
- Personlig kontakt från intresseanmälan till inryck.
- Klarar de fysiska kraven, skadefri.
- Gör utbildningen för att gå med i Hemvärnet.
- Har jobb eller utbildning.
- Tecknar avtal med Hv efter muck.

Sedan 2010 är direktutbildningen till Hemvärnet alltså ensad med GMU för blivande GSS och det har inneburit en central rekrytering som inte fungerat men från 1 juli i år ska det vara möjligt med mer lokal rekrytering.

Med avskaffad värnplikt får vi problem när det gäller direktutbildning till Hemvärnet. Medan Försvarsmakten vänder sig till yngre arbetslösa för rekrytering av GSS så vill vi i Hemvärnet ha äldre som har jobb eller utbildning. Samtidigt är det när man är ung som man har möjlighet att gå en tre månader lång militär utbildning. Det går inte att motivera återinförd värnpliktsutbildning bara för att få ett tillräckligt rekryteringsunderlag till Hemvärnet så vi måste hitta lösningar inom nuvarande system. Att skriva hemvärnskontrakt redan i samband med antagningen skulle kanske lösa en del av problemen men i grunden så måste vi hitta tillräckligt många som vet vad Hemvärnet är och som vill gå en tre månader lång utbildning för att gå med. Här måste vi i hemvärnsförbanden vara beredda att ta ett större ansvar.

I en annan del av Försvarsmakten kanske inte övrig GMU är utan motsvarande problem? Hur skulle motsvarande statistik se ut för den?

21 kommentarer:

 1. Det finns ett stort problem. Då man ansöker så ska man gå igenom olika frågestunder och kontroller, helt oki. Men, det finns då vissa instanser som kan sätta stopp för den som söker pga skäl som är helt uppåt väggarna, dessa instanser är då vanligen inom kommunerna(räddningstjänsten tex). Jag själv fick ett nej pga att jag var arbetslös, denna instans ansåg då att jag var en potentiell rånare (ja, det stämmer, jag frågade vad skälet var). De ansåg att om jag var arbetslös och "fick tillgång" till ett vapen så kunde jag då börja råna banker etc. Så därför fick jag inte bli HV-soldat. Jag pratade med högsta befälet och han sa att "jag har hört så många konstiga skäl till varför folk inte ska få bli HV-soldater att, ja, jag blir nästan inte förvånad". Enligt bla Grundevik mfl så ska inte arbetslöshet vara ett skäl till att bli nekad. Det är alltså inte (bara?)FM som har förhindrat många utan kommunerna och deras tjänstemän, vem vet hur många?!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har ett uppdrag som fritidspolitiker i socialnämnden i kommunen och jag tycker att det är bra om kommunernas socialkontor får yttra sig om kandidater till Hemvärnet för att undvika att vi får in personer med drogproblem eller andra sociala problem. Jag vet att olika kommuner har lagt denna arbetsuppgift på olika kommunala förvaltningar och det du beskriver låter helt galet.

   I det gamla Hemvärnet fanns det en så god lokal närvaro att förbandet kände till personen som sökte till Hemvärnet. Idag har vi betydligt färre förband men det bör fortfarande vara så att förbanden kan påverka vilka som antas till utbildning för Hemvärnet.

   Radera
 2. En allmän tanke jag har om rekrytering till Hv är att den

  1 inte finns


  Flashiga snuttar för GMU syftande till GSS/T-K är en sak, men sälja Hv är nåt annat. Ett rykte som byggts upp under 50 år måste tvättas bort, det görs inte genom små lokala rekryteringsevenemang.

  Rikskampanjer i de media "alla" ser är nödvändig, med DAGENS Hv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, numera finns Hemvärnet med på Försvarsmaktens hemsida - det gjorde det inte tidigare. Du har kanske rätt i att det skulle behövas större rekryteringskampanjer men då är det viktigt att de ger en bild av dagens Hemvärn som stämmer överens med verkligheten. Vi behöver frivilliga som är beredda på att gå en tre månaders utbildning och som sedan vill öva med oss minst 4-8 dygn per år.

   Personligen tror jag att det är just de lokala rekryteringsaktiviteterna som måste utvecklas så att vi visar vilka vi är och informerar om vad vi gör. På senare år har det kommit signaler om att man inte ska röja att man är med i Hemvärnet och det är något som motverkar den lokala rekryteringen. Tidigare hade vi eldhandvapen i bostaden och då kände jag själv att så få som möjligt skulle veta att jag var hemvärnsman. Nu har vi inte den risken och då tycker jag att vi bör visa oss mer än idag. (Däremot ska vi inte ange befattning mm i onödan.)

   Radera
 3. Igår avslutades GMUn i Falun!
  27 antagna, 26 ryckte in, 24 slutföre utbildningen med godkänt resultat. 17st srkiver avtal med 17.hv bat i Dalarna, ytterligare tre skriver avtal med andra bataljoner och en fortsätter som GSS-T. Får väl räknas som ett en bra avkastning. Men det fanns 45 platser!

  Problemet ligger ju före det att tiden för ansökan har gått ut. Det är för få med tillräcklig förmåga som söker. Då sänker man kraven och de beslutande tror att man då ska få fler sökanden. Det tror inte jag!
  Ett par exempel: Polishögskolan, Juristlinjen i Uppsala, Fallskärmsjägarna och SpyBar.
  En stor anledning till att det är så många som vill hit är att det är svårt att komma in. Vem vill göra något som alla kan göra?

  Vidare så anser jag att den bästa rekryteringen är via personliga kontakter. Någon känner en HV-soldat eller har en släkting som gjort GMU.
  Det är dags att HV personalen börjar att rekrytera själv för att fylla sitt förband istället för att sitta och vänta på att utbildningsgrupperna med bristande resurser eller att radiojinglar skall få ansökningarna att drälla in.

  Ett räkneexempel: En bataljon består av fem- till sexhundra soldater och befäl. Om en tiondel av personalen skulle rekrytera en tillräckligt bra aspirant till GMU så skulle platserna vara fyllda. Det innebär att du som HV personal skulle behöva rekrytera en enda presumtiv rekryt vart tionde år och på så sätt skulle GMU kunna fram till 2022 vara fyllda.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej - kul att höra! Jag såg er när jag var på väg till LTÖ och då verkade vapenutbildningen ske med gummikalashnikov :)

   Jag tar åt mig när det gäller rekryteringen och hoppas att fler gör detsamma. De nya hemvärnssoldaterna är varmt välkomna till 17. hvbat.

   Radera
  2. Du har absolut rätt med att om vi rekryterat bara en per person hade förbanden varit uppfyllda direkt.

   Men, jag t.ex. tömde mitt förråd av intresserade för tio år sedan...

   Jag anser att Hv inte ska behöva göra det här arbetet själva. Det måste komma mycket mer uppifrån, bra gjort, aktuellt och utan ljug.

   Givetvis ska vi arbeta lokalt, men om Hv syns i riksmedia så blir vi den mänskliga kontakten som till slut gör att den intresserade faktiskt gör slag i saken.

   Radera
  3. Ditt förråd borde ju ha fyllts på på tio år med nya vettiga människor! Tioåringen har ju blivit tjugo,

   Radera
  4. Jag tror att man som äldre hemvärnsman snarare tänkt på att värva jämnåriga, med värnpliktsutbildning, än de jämnårigas barn till GMU.

   Radera
 4. Chris:
  Jag förstår inte vem som har satt käppar i hjulen för dig när du sökt. Räddningstjänsten och kommunen har absolut inget med HV-avtalen att göra!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så här står det i hemvärnsförordningen,5 § :
   "Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig."

   Kommunerna väljer själva vem inom kommunen som sköter detta så teoretiskt sett kan det vara räddningstjänsten. I Dalarna sker kontroll mot kommunens socialkontor.

   Det är ändå Försvarsmakten som sköter antagningen medan kommunen bara ska yttra sig.

   Radera
  2. Taget!
   Jag som är dåligt påläst men det är ju fortfarande inte kommunen som antar personalen!
   Angående plastvapen så används de vid träning i närkamp och övningar där det skarpa vapen behövs. En framgångsfaktor enligt mig! Det innebär att Rekryterna alltid har ett vapen när de tar på sig stridsutrustningen men det kan ju se lite roligt ut ;-)

   Radera
  3. Där de skarpa vapnen inte behövs menar jag!

   Radera
  4. Det är ju så här att om en myndighet(kommun) "bara" ska komma med en rekommendation till tex FM så följs i princip alltid den rekommendationen, FM vågar inte säga emot. Det som är värst är väl att denna myndighet aldrig träffar den person som de lämnar sin rekommendation om, de baserar sina åsikter på saker de läser. Så jo, denna rekrytering här i kommunen går då till så, möten med HV-rekryterare, kontroll av bostad och sen inväntar de svar från "kommunkontrollorganen". Tycker de då som jag skrev tidigare att personen "inte är lämplig" så säger de det till HV, men de träffar aldrig personen själva. Att bedöma personer utan att träffa dem är faktiskt helt bedrövligt.

   Radera
  5. För att ta mig själv som exempel så är jag ostraffad, har aldrig varit i kontakt med socialen, ej heller mina föräldrar eller syskon under uppväxt eller nu. Vi har inte haft några kontakter med kommunen utöver att betala skatt och låna böcker på biblioteket.

   Så, om inte mina boklån är misstänkta så undrar jag vad socialen kan tänkas säga eftersom jag inte finns i deras register på något sätt. Vad jag gjort och gör fredagkvällar och så i hemlighet...

   Vad jag vill säga är att det bör ju finnas något registrerat som gjort att du bedöms som ej lämplig.

   Radera
  6. Johan J, det behöver inte vara socialen som yttrar sig utan teoretiskt sett kan det vara räddningstjänsten. De har då inte tillgång till socialtjänstens register. Det chris skriver låter helt galet men det kan faktiskt vara sant. Jag vet inte hur kommunernas yttranden brukar se ut men om de inte innehåller något av substans så tycker man att Försvarsmakten inte borde lägga någon större vikt vid det.

   Radera
  7. Min sista mening gäller ändå. Något (verkar) finns noterat.

   Radera
 5. Det är inte kommunen som bestämmer. Till syvende och sist är det MUST. MUST avger en rekommendation. Om anmärkningen är tillräckligt allvarlig blir det nej. Om "brottet" är liten meddelas Utb-gruppen och chefen Utb-gruppen och/eller bataljonchefen avgör. Jag har t.ex haft en soldat som torskat för miljöbrott - det var för mig ej anledning för avskillnad.
  Mvh
  Magnus

  SvaraRadera
 6. Läste samma artikel, låter mycket bra att Hemvärnet fått tillbaka möjligheten att själv bestämma vem som ska gå GMU Hemvärnet.

  GSU konceptet som kördes av flera Utbildningsgrupper var väldigt lyckade med lokala intervjuer fystester och lämplighets bedömningar innan personen skickades till mönstring.

  Ett sätt att öka tillgången till yngre människor är att satsa mer på ungdoms verksamheten, har man en god ungdomsverksamhet med rätt typ av inriktning. Så kan vi få ett väldigt bra nytillskott.

  Förutsättningen är dock att vi väljer ut bra ungdomsledare med sunda värderingar. Något som inte helt är fallet alltid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det skulle nog kännas mer motiverat att rekrytera till GMU om det finns ett lokalt inslag i rekryteringen.

   Radera
 7. Säger det en gång till. Jag var arbetslös, därav var jag en potentiell rånare. Det var skälet till att jag inte fick gå med, inget annat!

  SvaraRadera