lördag 2 juni 2012

Bakgrund

Jag är både hemvärnsman och miljöpartist. Jag gick med i hemvärnet 1995, direkt efter utryckning från grundutbildning i Flottan, och blev medlem i miljöpartiet 2004. Själv tycker jag att kombinationen är helt naturlig; vi måste både arbeta för ett hållbart samhälle och samtidigt vara beredda att försvara detsamma, men jag har insett att alla inte tycker att det är lika självklart.

Jag har under flera år, under pseudonym eller som anonym, kommenterat frågor inom miljö och säkerhet på internet men nu har jag alltså beslutat mig för att göra det i eget namn. Bakgrunden till detta var en debatt om värn- och resiliensplikt vid miljöpartiets kongress i Umeå förra helgen där jag deltog och då även nämnde att jag är hemvärnsman. Partistyrelsen och kongressen biföll yrkandet om att miljöpartiet verkar för en uppgradering av hemvärnets roll – översyn av beväpning, roller, ersättningssystem samt förbättrad integration med civila krisledningssystem mm, vilket alltså fick mig att bestämma mig för att stå för att jag är miljöpartist i grönt.

Min avsikt med bloggen är att kommentera frågor med koppling till miljö och säkerhet och att utveckla ett konkret förslag om återinförd värn-, samhälls- eller varför inte resiliensplikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar