tisdag 7 augusti 2012

Vill regeringen krascha försvaret?

Som miljöpartist var det glädjande att öppna tidningen i morse och läsa Peter Rådbergs (MP, försvarsutskottet) debattartikel på Brännpunkt Jas Gripen kan krascha försvaret.

[...]
Frågan är vad regeringen tycker är viktigast: försvarsindustripolitik eller försvarspolitik?
Det är inte ett särskilt vågat påstående att Gripen-systemet har slukat en oproportionerligt stor del av försvarsanslagen. Vi har ett modernt flygplan men inte tillräckligt med pengar för att kunna låta våra piloter få tillräckligt med flygtid eller ha modern och tillräcklig beväpning.
 [...]

Miljöpartiet har varit kritisk till JAS-projektet under lång tid. Nu handlar kritiken dock inte längre om att vi inte behöver något försvar, eller något stridsflygplan alls, utan om att regeringens politik leder till en kraschad försvarsförmåga. Jag kan med gott samvete konstatera att Miljöpartiet har en väsentligt bättre försvarspolitik än regeringen, men jag måste erkänna att jag är mer förvånad än glad över detta.

41 kommentarer:

 1. Problemet är ju att de som först började nedmontera försvaret var S med stöd av MP och som sedan glatt har fortsatt med det. Tyvärr har ju alliansen visat sig vara inkompetenta också. S med stöd av MP har varit de som varit allra mest benägna att stödja försvarsindustrin. Det var ju bara härom året som FMV förlorade en upphandling till finska SISU vilket ledde till ett ramaskri bland oppositionen om att "vi måste ju stödja vår egen industri". MP är direkt medskyldiga till att vårt land inte kan försvaras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När det gäller den försvarspolitiska historien så har Miljöpartiet, innan jag själv blev medlem, arbetat för nedrustning och nedskärningar av Försvarsmakten. Däremot har du helt fel när du antyder att Miljöpartiet brukar sätta försvarsindustrins intressen främst. Sedan 2006 är det den borgerliga regeringen som har haft ansvaret för försvarspolitiken och som, trots motstånd från oppositionen, fattade beslutet att avskaffa värnplikten.

   Den väsentliga frågan idag är ifall det är klokt att, som regeringen föreslår, anskaffa Gripen E/F men finansiera anskaffningen inom befintlig budgetram. Jag tror inte det och det gör alltså inte Miljöpartiet heller.

   Radera
  2. Jakob, det är ditt sista stycke som skulle kunna vara fokuspunkt i kritiken. Jag anser att Peter Rådberg resonerar oärligt då då han ställer JAS-projektet som industristöd mot en försvarsbudget som inte följer nettoprisindex för försvarsmateriel.

   Oavsett hur mycket omvärldsanalys man än gör så har vi vissa grundläggande förutsättningar. En rysk Kh-555 har si och så många kilos stridsdel. När den kommer in på en flygbas förstör den si och så många flygplansskrov som står i väntläge för att starta. Den lämnar si och så många meter användbar rullbana. Den tänkta motståndaren har förmåga att vidmakthålla ett visst antal robotar som är placerade i vår närhet. Så här kan vi fortsätta med system för system som den tänkte motståndaren kan tänkas använda mot oss. Det här kräver inga större analyser utan är snabbt avklarade och de görs fortlöpande.

   Vi har en riktigt bra analys, nämligen Försvarsberedningens rapport (DS2007:46), som grund det som gäller är att fortsätta att bevaka och använda den. Försvarsmaktens analys om 60 till 80 flygplan handlar om att analysen redan är gjort.

   60 flygplan är en skamgräns som ger oss ett rudimentärt luftförsvar. 80 flygplan ger oss handlingsfrihet att kunna vara i luften. Observera att vi nu talar om flygplan i termer av flygplansskrov oavsett förmåga att ta last, det handlar om att kunna få upp flygmaskiner i luften. Detta gäller oavsett om vi har JAS 39C/D eller köper oss F-35/JSF. Analysen att vi måste uppgradera vår förmåga i luften är redan gjord och det beskrivs utförligt av Wiseman: http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/07/snopta-och-aldrade-atleter.html

   Så kritiken torde egentligen handla om att hur vi skall köpa nya stridsflygplan.

   J.K Nilsson

   Radera
  3. Peter Rådberg har även tidigare argumenterat för att uppgradera Gripen C/D i stället för att köpa E/F och jag håller med honom i att det är en fel prioritering att köpa en ny version om det innebär att flygförarna inte har råd att öva och att vi inte har råd med beväpning av flygplanen eller skydd vid flygbaserna (luftvärn/spridning/fortifikation). Man måste se till helheten innan man binder upp försvarsanslaget med anskaffning av nya stridsflygplan.

   Politik handlar ofta om att välja mellan olika mindre bra alternativ och här finns det en överhängande risk för att Försvarsmakten faktiskt kommer att få finansiera inköpet inom befintlig budgetram, med de konsekvenser det för med sig. Att regeringen verkar vilja gå denna väg tyder på att man ser till försvarsindustripolitik och inte försvarspolitik.

   Radera
  4. Jo men vi måste kunna argumentera utifrån de fakta som ligger på bordet. Om vi tittar på den spetsiga delen som gör ont i motståndaren så är det så att piloterna måste kunna ha uthållighet i operationsområdet. Det innebär att vi inte kan ha långa anflygningssträckor som Chefsingenjören beskriver här. Skall vi ha mer avancerade sensorer, läs "uppgradering" kräver dessa mer kylluft. Kylluft tappas av ifrån motorn och den luften har kunnat användas till att driva flygplanet framåt. En uppgradering av radar, telekrigutrustning, m.m. innebär alltså att det åtgår bränsle för att kyla bort den värme dessa apparater alstrar. Vi ser alltså att en uppgradering innebär att vi försämrar flygplanets bränsleekonomi. Med tanke på de avstånd vi har i dag för att kunna uppträda med flygvapnets två basbataljoner sammanfattar så innebär det att vi i princip måste byta förmågan att bära sjömålsrobotar eller halvera den kvalificerade jaktlasten för att kunna bära två extratankar. Wiseman det så här: "Det innebär att en JAS 39C har 2 robotar för att möta motståndarens mer moderna plattform med ≥6 robotar. Slår man istället ut det till normaluppträdandet i fyrgrupp är förhållandet 8 mot 24." Tar vi dessutom bort de två sjömålsrobotar som flygplanet kan bära så innebär det krav att det finns en användbar bas i Södra Sverige för att kunna ta emot flygplan som startar i norra Norrland. Vi saknar handlingsfrihet.

   En lösning på dessa dilemman är att använda krigsflygbaser som sprids med jämna mellanrum över Sveriges yta. Vi hade det men den socialdemokratiska regeringen med stöd av MP och V initierade en avveckling av alla kvarvarande krigsflygbaser utom en i norra Norrland och en i Småland. Precis som Chefsingenjören räknar jag inte med att kunna använda oförberedda civila flygplatser i händelse av ofred. Vi kommer att basera ut i ett skymmningsläge och jag tänker inte hantera drivmedel, ammunition och andra farliga ämnen när förfogandelag och andra lagar inte har trätt i kraft. Tänk om kriget inte bryter ut och jag eller du kan komma att stå som ansvarig för att en bomb på 250kg briserar i närheten av civil flygtrafikkärra på Västerås flygplats och dödar 280 charterturister.

   En uppgraderad JAS39C/D ställer alltså högre krav på basstrukturen i Sverige jämfört med ett nytt flygplan men det beror också på vad vi menar med uppgraderingen. Tittar vi på Gen. Salestrands redovisning under Folk och Försvars seminarium så framkommer det att en uppgraderad C/D kommer att bli lika dyr som E/F. Jag skrev om det här. Att uppgradera C/D kommer således att systemmässigt bli dyrare än att anskaffa E/F.

   J.K Nilsson

   Radera
  5. När försvarsbesluten 2000 och 2004, som ledde till skrotandet av Flygvapnets basförband, fattades visste jag inte mycket om krigsbasorganisationen; den var hemlig. Jag tror inte att så många politiker gjorde det heller. Som du vet har jag sedan dess lärt mig lite mer.

   När söker igenom regeringens proposition 1999/2000:30 - Det nya försvaret (FB 00) hittar jag följande som rör krigsbaserna:
   "När det gäller flygstridskrafternas markförband anser regeringen att åtta nya flygbasförband och ytterligare ett stridsledningscentralkompani bör organiseras. [...] År 2001 bör avveckling påbörjas av tre stridslednings och luftbevakningsbataljoner, en vädercentral och 16 basbataljoner.(s. 58)"

   I regeringens proposition 2004/05:5 - Vårt framtida försvar (FB 04) står följande:
   "Enligt regeringens uppfattning bör insatsorganisationen bland annat innehålla fyra JAS 39 divisioner med differentierad beredskap (på sikt med C- respektive C/D-version ur delserie 2 och 3)[...] samt två basbataljoner. (s. 66)"

   Det står alltså ingenting i de politiska dokumenten om att Försvarsmakten ska skrota Flygvapnets krigsbasorganisation. Vem beslutade då detta? Jag vet inte, men gissar alltså på någon inom Försvarsmakten.

   Efter vad jag minns handlade försvarsdebatten inte alls om krigsbasorganisationen utan, som vanligt, om vilka flottiljer som skulle läggas ner respektive bli kvar. Jag ser därför inte att det finns stöd för någon dolkstötslegend i denna fråga.

   Jag förstår att ni som förespråkar en anskaffning av E/F även hoppas på ökade försvarsanslag men för närvarande är det dock inget som talar för detta. Tror du att regeringens motiv för att köpa E/F är försvarspolitiskt (utifrån bland annat de utmärkta resonemang du redovisar) eller försvarsindustripolitiska?

   Radera
  6. Det blev lite långt som svar här så jag tog det som eget inlägg på min blogg: http://insatsen.blogspot.se/2012/08/diskussion-men-miljopartist-i-gront.html , hoppas på förståelse.

   J.K Nilsson

   Radera
  7. Jakob, tack för svaret på min blogg jag fortsätter dock här då jag är skyldig dig det. För övriga så hänvisar jag till länken ovan och Jakobs utmärkta kommentar där.

   Jag skulle vilja se hur man försökte föra in förståelsen för krigskonsten i statskunskapens säkerhetspolitiska domäner. Det var den delen jag citerade som jag fann relevant. Man skriver om: "möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet." Det är det här som är mest likt krig enligt Clausewitz, de tidigare "hoten" är mer politiska hot där Sveriges integritet kan ifrågasättas.

   De "mindre" hoten kan vi möta med sjö- och luftövervakning, incidentberedskap till sjös och i luften, vi skall kunna ha sätta upp grupper med soldater som skall kunna patrullera och bevaka våra landgränser. "Den begränsade insatsen" som politiker talar om är en budgetteknisk fint. Återigen vi kan läsa om vad våra författare i gränslandet mellan statskunskap och krigskonst skriver. Det finns inget land som skulle kunna komma undan i det internationella umgänget som mot ett industrialiserat land avfyrar ett knippe kryssningsrobotar mot några statligt kontrollerade myndigheter. Vi gömmer inte eller ser genom fingrarna med aktiva förberedelser för storskalig terrorism eller legitimt motstånd gentemot en tredje part/stat. Vill någon stat genomföra militära operationer mot Sverige för att få sin vilja igenom gentemot oss så är det regelrätt krig med intensitet direkt proportionell mot det motstånd vi kan bjuda på.

   Nog för att det fanns något Nordenskiöldskt över Försvarsmakten ifrån år 2000 men riktigt så illa att flygbaser var omoderna och därför skulle rivas. Tvärtom så försöker man möta det politiska kravet genom att införa Basbat08/T efter Fb2004. Visst Försvarsmakten är ingalunda oskyldig till det läge som nu råder men att försöka få det att framstå som att våra politiker är förda bakom ljuset är inte riktigt ärligt.

   J.K Nilsson

   Radera
  8. Nej, politikerna var inte helt förda bakom ljuset men jag skulle nog vilja påstå att vissa företrädare för Försvarsmakten har en stor skuld till det läge som nu råder; Peter Andersson beskriver det bra hos Wiseman. Jag har fått uppfattningen att alltför många inom Försvarsmakten börjat odla en dolkstötslegend om att allt är politikernas fel. De som insåg vad som hände 2000-2008, och som kunde och borde ha protesterat var de anställda inom Försvarsmakten. I den offentliga debatten var det då tyst; den ende som hördes var väl general Carl Björeman.

   Radera
  9. Vi var många som protesterade både 1999 och 2004, Bland annat undertecknad skrev artiklar på en numer avsomnad och rensad sida: www.demokrat.se. Wayback tog en kopia: http://web.archive.org/web/20060626103539/http://www.demokrat.se/ Det här var på den tiden bloggverktyg var krångligt och svårt att få genomslag. Att få plats på SVD-Brännpunkt eller DN-Debatt var lika svårt som det är nu. Skillnaden är att vi som skriver bloggar kan bli länkade ifrån webvarianterna av gamelmedia. Flygvapnets Generalinspektör stack fram nacken i SVD-brännpunkt 2001-04-19 och kritiserade beslutet att avveckla F16 och F10. Så nog hördes det kritik.

   Å andra sidan hävdar jag också att vi i grönt och blått får ta till oss för att vi i mångt och mycket inte heller har förstått kopplingen mellan krigskonst och statskunskap. Våra högre företrädare som skall kunna Clausewitz på sina fem fingrar verkar inte förstå det Clausewitz beskriver om krigsmaktens roll som politikerns arbetsverktyg i säkerhetspolitiken.

   Min uppfattning är att trots att politiker gjorts uppmärksamma på hur Försvarsmaktsledningen lagt dimridåer så har man valt att bortse ifrån dessa. fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:429367/FULLTEXT01 beskriver hur det politiska spelet ledde fram till flygflottiljen F16.s avveckling. Min uppfattning är att det var korrekt att hålla fast vid placeringen av de tunga stridsflygdivisionerna men att flygskolan kunde ha funnits vid F16. Visserligen bortser författaren ifrån de inlagor som kom ifrån Östersund som verkligen ställer Försvarsmaktsledningen i dålig dager men uppsatsen duger för att beskriva hur det politiska spelet uppfattades i Försvarsmakten.

   Själv kommer jag ihåg den hur den vänsterpartistiska representanten beskrev hur hon och hennes parti blivit lurade av Regeringen vid Fb00. Vänsterpartiet hade ju blivit lovade att man skulle avveckla två flygflottiljer. Att lägga flygskolan vid Uppsala innebar enligt hennes sett att se på saken inte att löftet uppfylls. Att Strilskolan, UndsäkC, LSS och en hel del andra funktioner skulle kvarstanna eller lokaliseras till Uppsala saknade betydelse. Det som var viktigt var att man skulle stänga två ställen för flygverksamhet, politiken var viktigare än funktionen.

   Själv har jag en kraftig bismak över att det spelar ingen roll för hur mycket man skriker att kejsaren är naken. Det spelar ingen roll för hur mycket man visar att Försvarsmaktens ledning kommer med glädjekalkyler. Det spelar ingen roll hur mycket man än förklarar vilka konsekvenser olika beslut får. Den politiska ledningen struntar fullständigt att Försvarsmakten kan verka. Tro mig jag har sett myndighetsföreträdare avklädda för att de levt i sin lilla värld och de har stammande försökt att rättfärdiga sina beslut fattade utifrån fel ingångsvärden, ingångsvärden de borde ha begripit varit fel.

   Min variant av dolkstötslegend är politikerna villigt har låtit sig förföras av en Försvarsmaktsledning. Man har inte varit professionella. Titta på hur "AG GRO" framställde sig vid förbandsbesök: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1142&grupp=13479%20&artikel=478446 Generalen Göran Gunnarsson tog hela scenen och förklarade för Försvarsmaktens syn på arbetet. Den politiska synen utifrån de direktiv som försvarsdepartementet lämnat framkom överhuvudtaget inte, de politiska representanterna stod följde generalen stod som tysta stenstoder i bakgrunden. Försvarsminister Leni Björklund avfärdade all kritik ifrån oss militärer med att det var våra representanter i AG GRO som lagt fram förslaget. Ditt partis representant Lars Ångström avfärdade all kritik mot AG GRO och Propositionen som "Bygdepolitik". Det spelade överhuvudtaget ingen roll vad som än sades, det var vi som var oärliga och inte såg till det viktiga att avveckla förband och skapa en försvarsmakt som passar Miljöpartiets mål.

   J.K Nilsson

   Radera
  10. Du har helt rätt i det du skriver, men det jag ifrågasatte var att politikerna drev skrotandet av det svenska krigsbassystemet som tydligen Gripen A/B/C/D var beroende av. Visst minns jag diskussionerna om vilka flygflottiljer som skulle läggas ner, även om det var innan jag blev politiskt aktiv, men jag såg då ingen koppling till krigsorganisationen (och kommer inte ihåg att frågan skulle ha debatterats heller). Det finns fortfarande försvarspolitiker som tror att vi har kvar vårt "vägbassystem" så då har jag svårt att tro att de var politikerna som drev att de skulle läggas ner.

   Jag tvivlar också på att Försvarsmakten inför beslutet att lägga ner krigsbassystemet (vem som nu fattade det beslutet) visade på de konsekvenserna för våra stridsflygplans möjligheter att göra insatser som du, med flera, förklarat.

   Arbetsfördelningen vid neddragningarna från 1970-talet verkar ha varit att politikerna bestämde över budget och grundorganisation och militären om krigsorganisationen. Nu i efterhand har jag lärt mig att UPP (F 16) var en mycket viktig krigsbas (se flygbaskarta från boken Svenska flygbas hos hjak.se) så att en förändrad grundorganisation där flygskolan lades ner även påverkade krigsbaserna.

   Min bild av politiker är att de aldrig är professionella och sällan kompetenta. Detta ställer stora krav på förmågan att ta ansvar hos myndighetschefer och det är har som Försvarsmaktsledningen har brustit katastrofalt.

   Jag skriver att Gripen A/B/C/D tydligen är beroende av vårt bassystem då uppgifter om Gripens prestanda (räckvidd med olika laster) är hemliga och det alltså inte går att få någon klarhet i detta.

   Radera
  11. Som sagt var, vi är rätt så eniga men vi har olika perspektiv. Min tanke var att den politiska ledningen bemyndigade Försvarsmakten att inleda dessa stora ingrepp på basorganisationen. När det gäller flygplanet JAS39 så har man haft otaliga föredragningar inför försvarspolitiker sedan 1982 så jag har väldigt svårt att tänka mig att de skulle vara helt okunniga om kraven.

   Men för att återgår till Fb04. på sidan 67 i proppen så kan vi läsa:
   "Flera förband är anmälda till internationella styrkeregister och internationaliseringen av luftstridskrafterna har kommit långt. I linje med kraven på interoperabilitet har system med nationella särlösningar valts bort till förmån för system som kan nyttjas såväl nationellt som internationellt. Detta gäller främst olika typer av kommunikationssystem
   (t.ex. radio, datalänk, IT-system och igenkänningslänk). Här bör dock beaktas att det även krävs tillgång till andra staters eller internationella organisationers kryptografiska lösningar för att nå full interoperabilitet."

   Den egentliga funktionen hos en flygbas är att betjäna flygförband. I teorin är det enkelt men i praktiken krävs det lite mera och det mest komplexa är sambandssystemet som krävs för att hålla ihop de olika funktionerna och möjliggöra att flygplan i beredskap ostört skall kunna ta emot startorder. Läs mer på Försvarets historiska telesamlingar och börja med boken om Bas60. Det sambandssystem som användes i Bas90 skulle behöva omsättas nu och sambandet med trafikledning går nu över till RAKEL. I konsekvensens namn skall vi då ha flygbaser som kan vara interoperabla vilket är svårt att uppnå genom att välja en svensk lösning. En genial, s.k. Powerpointlösning, är att införa mobila och modulära sambandsfunktioner. Entré Basbat08/T (sid4). Nu kan flygvapnet på ett enkelt sätt ta emot gäster och själva bli gäster utomlands. Med tanke på att Flygvapnet egentligen består av tre stridsflygdivisioner så skulle antalet baseringsmöjligheter räcka för att basera dessa fåtaliga flygplan och piloter på.

   Då vi inte har råd att köpa basmateriel i sådan omfattning vi skulle behöva för att kunna bygga vidmakthålla den basstruktur vi hade så vet inte jag vilka möjligheter vi har. Vi ligger redan och livstidsförlänger arvetmateriel för dyra pengar då alternativet att köpa nytt är marginellt dyrare men vi kommer strax till en punkt där det inte går längre. En hel del saknar moderna märkningar och godkännanden och går med dispenser. I andra fall saknas det reservdelar då tillverkningen upphört sedan tio år. Vi har i princip råd med att knappt kunna köpa in för att betjäna de divisioner vi har på de platser de står nu. Någon spridningstanke går inte att få till utan Flygvapnet får packa med sig materielen till varje bas som skall användas. Jag skulle kunna tänka mig att kunna kompromissa genom att göra fortifikatoriska förberedelser på en mängd platser men eftersom vi tydligen river basinfrastruktur vi kan använda vet inte jag vad vi egentligen skall göra. Stoppa vansinnet nu, gör inte som Cecilia Widegren och säg att allt är bra, för det är det inte.

   Jag är beklämd över det faktum att vi har departement som har välavlönade tjänstemän och sakkunniga men det saknas tydligen förmåga att omsätta de kunskaper de bör ha. Som jag skrev i Lång ifrån amatörernas afton så verkar politikerna då ha satt en ära i att kunna ta välinformerade beslut. Något som verkar saknas i dag och har ersatts av en lättja att inte kunna hållas ansvariga. Som sagt, man har villigt låtit sig förföras. Av egen erfarenhet vet jag att det är svårt att förklara för någon som har en bestämd uppfattning och när denne inte kan tala om vad denne inte förstår. Och politiker har sedan slutet av 1990-talet varit besatta av tanken på att göra missioner/insatser i utlandet.

   J.K Nilsson

   Radera
  12. Och för att kunna höfta flygplans prestanda så verkar man ange de öppna räckvidderna med rena flygplan och med distansekonomisk hastighet, alltså någonstans mellan 700 till 900 km/h. Ta den räckvidden och räkna med dessa hastigheter och du får en grov uppskattning om tid i luften. Nu kan du få en uppfattning om kravet på hur många baser som krävs för att täcka Sveriges yta om du samtidigt räknar med att ha en viss uthållighet (tid, inte sträcka) i ett operationsområde.

   J.K Nilsson

   Radera
  13. Jo, jag har läst fht-dokumenten men när jag läser citatet om interoperabilitet när det gäller kommunikationssystem så tolkar jag detta som att det gäller system för stridsledning av flygplan. Jag inser att det även borde gälla bassambandet men jag kan för lite om hur det fungerar vid NATO-baser. (En svensk basofficer jag pratat med berättade om ett studiebesök vid en tysk flygbas där man gjorde en snabbstart på åtta minuter.)

   När det gäller kopplingen mellan baseringsalternativ och antalet flygdivisioner så kan väl inte detta bara handla om att flygplanen ska få plats, utan även att de ska kunna verka över hela landet (enligt dina tidigare resonemang). Jag är ännu icke övertygad om att det är politiker som har drivit på utvecklingen som nu gör att vi tydligen inte kan verka över hela ytan utan väsentliga begränsningar.

   Det problem som du tar upp med sämre beslutsunderlag är inte på något sätt unikt för försvaret utan jag tror att denna förändring skett över alla politikområden. Jag har själv en rad exempel på lagstiftning inom mitt arbetsområde där lagar är oklara och motsägelsefulla. Jag vet inte vad detta beror på men jag tror att det främst beror på ett högre tempo i samhället; man vinner inga val på att lova gedigna beslutsunderlag.

   Är det verkligen politikerna som varit besatta av tanken på att göra insatser i utlandet? Jag tror dock att vi sparar den diskussionen till ett annat tillfälle :)

   Radera
 2. Vill MP krascha det relevanta försvar Sverige behöver?

  Ska FM likt anfallet på Bismarck med Swordfish-flygplan nöja sig med det som finns? Anser MP att Sverige ska överge det geografiska överläge Sverige har mot en ev. angripare - avstånd och Östersjön? Anser MP att Sverige i händelse av Krig ska avstå från aktivt försvar och satsa på asymmetrisk krigföring. Jag hänger inte med. Att regering gör bort sig i Försvarspolitiken i stort och smått är en sak. Det betyder inte att MPs ev. politik är ett skvatt bättre (man ska ju kunna stå för den i kammaren vid votering också, där finns det ju minst sagt en del kvar att bevisa). Exakt samma sjukdom lider ni av. Det är bara det att symptomen ter sig olika. Två fel blir inte ett rätt. Ett Försvar handlar inte nödvändigtvis om att ha en absolut balans mellan försvargrenar oavsett hur liten eller stor en budgetram är. Det handlar om att bestämma vad som är viktigt och prioritera därefter.

  Fast jag antar att det är jag som inte förstår någonting.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är inte säker på att jag klarar av att följa dina resonemang men det förslag Miljöpartiet drivit är att det ska genomföras en luftförsvarsutredning som även innefattar Gripen E/F.

   Som Peter Rådberg skriver så ger ett stridsflygplan utan tillräcklig beväpning och stödsystem ingen försvarsförmåga.

   Radera
 3. Nej, följa resonemang verkar vara ett stort problem när det gäller Sveriges försvarspolitik där allt tycks gå ut på att skyffla problem till någon annan. Ansvarsfullt. Så ett stridsflygplan utan tillräcklig beväpning är ingen försvarförmåga? Helt rätt! Nu är det ju såhär att detta går igen i hela försvaret - det gäller inte bara Gripen. Vad är alternativet menar du? Att Gripen är tillräckligt bra som det är? Du har fel. Det är alldeles för klent. Idag och ännu mer om tio år. Därefter kan vi lika gärna skaffa britternas gamla Swordfish-flyglan. Dom är kanske inte uppnår dagens miljöstandard men de är vackra att se på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker att försvarspolitikerna borde börja med att fastställa vilken förmåga vårt försvar ska ha. Vilka typer av hot ska försvaret kunna hantera och ska detta kunna ske oberoende av andra länder eller ska vissa hot endast kunna hanteras tillsammans med andra länder. Oavsett vad man kommer fram till så har jag svårt att se att behovet skulle vara ett större antal moderna stridsflygplan utan tillräcklig förmåga till uthållig verkan eller skydd.

   Radera
 4. Tyvärr kommer LFU bli tandlös pga M. Då vårt Lv passar på museum borde vi kanske omvärdera LFU till att innefatta 2020-2040

  SvaraRadera
 5. Den väsentliga frågan idag är om MP vill skjuta mer pengar så att vårt land kan försvaras, mfl partier? Det är den frågan som bör besvaras istället för att samla små politiska poänger med att komma med klagomål på sittande regering!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller inte med om att problemen med vårt försvar endast handlar om pengar. Tyvärr är det nog så att vi skulle kunna skjuta till många ytterligare miljarder per år utan att få någon effekt för pengarna. Jag vill att vi har ett fungerande försvar men innan jag kräver mer pengar till Försvarsmakten skulle jag vilja att myndigheten använder dagens medel på ett rationellt sätt.

   Däremot tycker jag att det är självklart att om man ska göra en nyanskaffning av Gripen E/F så kan inte detta finansieras inom nuvarande budgetram. Detta verkar vara regeringens tanke och på den punkten förtjänar verkligen vår regeringen all kritik den får.

   Radera
  2. Och hur menar du på ett rationellt sätt, myndigheten får inte planera själv över materialtillförseln, de betalar över 3 miljarder i hyror för lokaler de inte använder men som de ändå måste betala för, de har fått skrota JAS plan för att få använda dem till reservdelar då de inte får köpa in nya, mmmm...Om du inte läst det förr så kanske du bör läsa det här: http://gripennewsthread.blogspot.se/2012/08/har-och-nu.html

   Radera
  3. Jag tänker då snarare på de miljarder som gått till NBF, PRIO mm.

   Radera
  4. Det kan du tack 3 karriärgeneraler bla med namn som Moore för plus deras kompisar inom politiken vid det tillfället i S som lyckades få igenom satsningarna.

   Radera
 6. Håller med dig i det mesta Miljöpartist i Grönt.
  Det största problemet har varit missanvändningen av försvarsbudgeten bla på de projekt du nämner men även tex internprisättningen som Chris nämner.
  Men det är helt klart att även vid en en optimal allokering till rätt typ av projekt , rätt projektstyrning och internprisättning så krävs rätt många miljarder till årligen för att hantera alla brister vi har i Io2014(Io2019) inom flygvapnet och resten av försvarsmakten. Vi behöver också rigga fler förband än idag helt klart.
  Så MP har -1,5 miljarder rel Regeringen i sin partimotion för 2012 och måste vara beredda öka denna mht ovanstående och närområdesutvecklingen liksom alla andra partier.
  Tex kommer Ryssland att ha höjt sin försvarsbudget från 2012 till 2015 med otroliga 53% när nya förvarsbeslutet skall gälla!!

  Det snackas väldigt lite om detta

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har lågt ställda förväntningar på att mitt parti ska börja prioritera ökade medel till försvaret. Därför tycker jag att det är glädjande när våra företrädare argumenterar utifrån termer som försvarsförmåga. För min del skulle jag exempelvis vara nöjd om Miljöpartiet skulle "tvingas" att gå med på en höjd försvarsbudget i ett framtida regeringssamarbete med S och V.

   Radera
 7. Skulle bli en minoritetsregering i så fall, då man skulle behöva stöd av SD som vågmästare.

  F.ö har MP inte satt Försvaret av Sverige i första hand.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja SD tar definitivt försvaret av Sverige på allvar om man följer partimotioner och Michael Jansson i försvarsutskottet i talarstolen från Riksdagswebben.
   Tycker det är positivt att SD också bemödat sig att formulera en alternativ insatsorganisation och har sett flera av dina inlägg som är mycket konstruktiva.

   Tack för det arbetet.

   Radera
 8. Jag tackar för de vänliga orden och omdömet. För oss är försvarsfrågan central i samhället och vår politik. Ja vår Insatsorg är ett starkt alternativ till den förda politiken. Det vore trevligt om tex Mp kunde ansluta sig till delar av den som Värnpliktsfrågan.

  SvaraRadera
 9. @Riksregaliet

  Väl bekommet!
  Efter 2014 bör det finnas en riksdagsmajoritet om dagens opinionsiffror består S+V+SD+MP för en reformerad värnplikt

  @miljöpartist i grönt

  Om jag minns Peter Rådberg rätt var hans största invändning straffpåföljden fängelse vid totalförsvarsvägran för att behålla värnplikten.
  Så ändras straffpåföljden till tex dagsbot så kanske MP är med
  Vad säger Miljöpartist i grönt?
  En annan synpunkt är ju att en återgång till värnplikt omfördelar stora kostnader från förbandsanslaget som nu är flera miljarder högre än 2009 när plikten blev vilande pga lönekostnader främst.
  Så lite paradoxalt kan MP -1,5 Mdr kr ge mer försvar om det kombineras med en återtagen värnplikt med årliga KFÖ liknande HV systemet.
  Om MP också kan tänka sig omfördela från det internationella anslaget till materialanslaget så kan ytterliggare belopp i miljardklassen frigöras tex anskaffning av luftvärn.

  Jan-olov

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja jag personligen håller med dig i allt du skriver ovan. Det problem jag ser med totalförsvarsplikt är att vi idag inte har någon infrastruktur för att utbilda alla ungdomar varken genom militär värnplikt eller någon form av civilförsvarsplikt.

   Radera
  2. Man börjar stegvis, man skall mönstra alla. Man återtar de utsålda, uthyrda regementena, man nyttjar hela de nuvarande regementena. Skjutfälten är ju 90 % FortV

   Radera
  3. Ja instämmer med riksregaliet där att man tar det stegvis och skjutfälten har redan idag en viss potential som går att bygga vidare på liksom befintliga kaserner som får växla över till värnpliktiga efterhand med avvecklin av GSS/K.
   GSS/K vill jag avveckla efterhand och inga förlängningar av befintliga anställningsavtal och stopp på nyanställningar.
   GSS/T bör vi behålla däremot.

   Radera
 10. Är Mp beredda att skjuta till X antal kr för att vidmakthålla och ny anskaffa matriel som börjar bli till åren.

  Är Mp även beredda att investera i ett veterancentrum likt det som finns i tex Norge?

  Vad är Mp syn på cyberkrigs enheter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. För den som anser att försvaret är den enda viktiga politiska frågan så är nog inte MP rätt parti. Själv blev jag medlem trots, och inte tack vare, försvarspolitiken. Det jag ändå är nöjd med är att vår talesperson argumenterar utifrån perspektivet att försvarsförmågan är central. Moderaterna anses av många vara ett försvarsvänligt parti och nu verkar regeringen vara beredd att offra stora delar av den lilla försvarsförmåga vi har kvar för att köpa in en ny version av Gripen.

   Radera
 11. Jag instämmer, men det vore trevligt om Mp stödde att återinföra värnplikten, och kanske tänka sig att ge mer resurser till civilförsvar

  SvaraRadera
 12. Den här artikeln ställer Peter Rådberg i annan dager: http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3519051.ece Peter bekräftar att han debatterar i blindo. Han har haft möjlighet att ta reda på kostnaden men väljer att avstå.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är inte ÖB underlag på något sätt något slags facit om vad den föreslagna anskaffningen faktiskt kommer att kosta. Jag kan även se stora fördelar för politiker och debattörer att inte ta del av hemliga underlag för om man gör det kan man inte längre debattera frågan offentligt utan att riskera att bryta mot sekretessen.

   Radera
 13. Nu blir jag faktiskt ganska förbluffad över den invändningen. Varför skall våra beslutstagare avhända sig möjligheten till informerade beslut bara för att underlagen är hemligstämplade? Vi lever i en representativ demokrati, vilket innebär att vi som väljare väljer våra representanter just för att de skall ta dessa beslut åt oss. Om jag ger min riksdagsmedlem mitt förtroende att ta informerade beslut så räknar jag iskallt med att denne kommer att förvalta det förtroendet. Det är synd att ett kryss på valsedeln kommer att göra den ogiltig, många kryss har förtjänats i den här soppan. Kan man inte debattera en fråga utan att bryta mot sekretessen så är man inte rätt person för förtroendet.

  I just den här soppan har kostnadsbilden varit det avgörande i diskussionen och det finns riksdagsledamöter som hävdar att det är för dyrt trots att de inte har en aning och de väljer aktivt att vara okunniga. Vi vet att en uppgraderad JAS 39C/D kommer att bli lika dyr som en E/F och förmodligen kommer den att bli ännu dyrare när motorer har uppnått aktningsvärd ålder och andra burkar inte längre kommer att finnas tillgängliga.

  Peter Rådberg hävdar trots det att flygplanet kommer att bli dyrare än så men det finns ett underlag han väljer att inte ta del av. Det stämmer att det underlaget inte är ett facit men om vi tittar på den tidigare JAS-ramen så lade man till med plusmeny för EBS-C/D. Man valde att lägga in krav på interoperabilitet med avseende på sambandsutrustning som gjort att miljoninvesteringar (förmodligen miljardinvesteringar) är bortkastade pengar då ny och oanvänd materiel inte kan användas till annat än TARAS.

  Ja jag vet att det finns fler skyldiga i den här soppan men jag börjar inse att svenska försvarspolitiker är dåliga föräldrar som hellre väljer att skylla på barnen än att ta sitt föräldransvar. Om nu den bångstyrige 14-åringen inte lyder så bör det bli utegångsförbud men nu väntar man och rycker på axlarna till grannars och myndigheters förfäran när fjortisen super, slåss och idkar graffitiritande med stulna färgburkar. Men föräldern blir chockad över att fjortisen tullat i barskåpet, och stulit färg trots att fjortisen "har lovat" att dricka saft och sommarjobba för att få råd med färg till moppen som är utlovad som femtonårspresent trots att fjortisen levt rövare sedan åtta års ålder.

  Nej Jakob, ditt resonemang har fler hål än mitt durkslag i köket.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om riksdagsledamöterna var de faktiska beslutsfattarna så borde de givetvis ta del av allt beslutsunderlag. Nu är det i praktiken regeringen som bestämmer medan regeringssidans riksdagspolitiker i stort sett ställer upp som röstboskap. Allan Widman har beskrivit detta problem på sin blogg - Perpetuum mobile:
   "Det har ju spekulerats mycket om prislappen. Vissa uppgifter har vidarebefordrats till försvarsutskottet, men jag har valt att inte ta del. Prislappar i dessa sammanhang är något av rörliga mål och det - som jag som riksdagsledamot - inte kan använda i debatten blir bara uppgifter till förfång."

   Jag håller med dig om att politikerna måste ta ett större ansvar för helheten när det gäller säkerhets- och försvarspolitiken. Då måste de också ges förutsättningar att ta detta ansvar.

   Radera
  2. Lugn och fin nu, partipiska är en förutsättning för att kunna ha en enkammarriksdag där regeringen har parlamentariskt stöd. Men nu är det ju så att det är riksdagen som bestämmer och där är partierna representerade i de utskott som skall bereda frågorna för beslut. Partiernas utskottsrepresentant/er skall hålla sin partiledning informerad om sitt arbete och de skall också arbeta efter sin partilinje. Om vi hade en majoritetsregering så vore det här väldigt enkelt och oppositionen kan endast bedriva opinionsbildning i väntan på nästa val. Om det däremot finns en minoritetsregering så har oppositionen större möjligheter att påverka då en minoritetsregering ytterst sällan lägger en proposition som riksdagen senare avslår.

   Poängen är att utskottsarbetet görs av delar av våra folkvalda som här anförtros arbetet av sina kamrater. Det blir alltså ett dubbelt förtroende som dessa arbetar med. Allan Widman, likt Peter Rådberg, har kunnat välja att ta del av prislappen och vad det är försvarsmakten ser som JAS 39 i olika inkarnationer. Det går inte att säga att JAS39E/F i försvarsmaktens förslag är för dyrt när man inte har analyserat den föreslagna prislappen i förhållande till den föreslagna förmågan. Visst, det kan justeras upp eller ner om man jämför med utgångsläget och om vi skall synka med en partner, vilket vi de facto måste göra om än med 10 skrov. Så oavsett flygvapnets behov skall FMV bekosta och köpa in 10 skrov JAS39 NG.

   J.K Nilsson

   Radera