måndag 19 maj 2014

KFÖ 14: Flygbasförsvarstaktik

För mig med bakgrund som värnpliktig i Flottan och som i hemvärnet (armén) bland annat tjänstgjort i kustartillerianläggningar har det varit mycket intressant att nu under några år även få öva uppgiften skydd av flygbas. Vi har haft instruktörer som tidigare utbildat markförsvarsförband för basbataljon 85 i Bas 90-systemet så även om Bas 90 är avvecklat så lever en del av den gamla flygbasförsvarstaktiken vidare.
Uppgiften skydda syftar till att förhindra motståndaren att ingripa mot flygbasen så att verksamheten inte äventyras. Även utan spridd klargöring eller kortbanor så är området från vilken en motståndare kan verka mot en flygbas stort. Under vår övning vid ORSA/TALLHED ansvarade insatsplutonerna för områden som ungefär motsvarande närskyddsplutonerna vid ÅBY-basen ovan medan bevakningsplutonerna skyddade särskilt viktiga objekt.


Läs även:
Dalabataljonen har uppnått KDU4! (bloggen Dalabataljonen)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar