torsdag 15 maj 2014

KFÖ 14: Miljöutbildning

Bataljonens chefer fick under onsdagen en förstegsutbildning kring miljöfrågor som hölls av personal från Livgardet (mark och miljö). Jag har under året deltagit i många miljöutbildningar, men ingen inom det militära.
Utbildningen var bättre än jag väntat och jag fick lära mig att Generalläkaren är tillsynsmyndighet för Försvarsmakten (och alltså inte länsstyrelserna). Vi fick lära oss att det är viktigt att följa de villkor som är förknippade med miljötillstånd dels så att chefen inte gör sig skyldig till miljöbrott och dels för att Försvarsmakten ska kunna förnya tillstånd.


Sanering av exempelvis jord som förorenats av drivmedel kan bli en dyr historia men nu finns materiel i bataljonen för att samla upp det som förorenats ifall olyckan skulle vara framme.
En av de mest aktuella frågorna med tanke på att vi skulle öva på civil mark var markskador som dels kostar pengar och dels kan leda till att vi inte får öva på samma plats igen. Här ser jag en likhet med orienteringssporten (det finns flera) i det att man är beroende av att få tillgång till annans mark och därmed måste sköta sig så att man får komma tillbaka fler gånger.

Sammanfattningsvis klarar man sig långt på sunt förnuft men det kändes ändå som att det här var en utbildning som behövdes. Tack!

2 kommentarer: